almanya ekonomisi ve ithalat ihracat

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Ekonomisi Nasıldır?

Almanya ekonomik açıdan dünyanın en büyük 4. ülkesi konumundadır ve yıllık 4.2 trilyon dolar üretim gerçekleştirmektedir. Almanya ekonomisi oldukça gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisidir.

Almanya’nın son 12 yıllık süreçte ekonomik olarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdiği görülmektedir. Almanya’nın ekonomisinin büyümesindeki en büyük etkenler, düşük işsizlik oranı ve stratejik yatırımlardır.

Almanya’da karma ekonomik sistem benimsenmiştir. Karma ekonomi, tüketim malları ve ticari hizmetlerde serbestliğe müsaade etmektedir. Almanya hayata geçirdiği yasalarla birlikte, karma ekonominin Alman vatandaşlarını olumsuz etkilemesi engellemektedir.

Avrupa Birliği üyesi konumunda olan Almanya, Avrupa birliğinin sağlamış olduğu düşük faiz oranları ile birlikte yatırıma teşvik için zemin hazırlamaktadır.

Almanya’nın Para Birimi Nedir?

Almanya’nın para birimi Euro’dur. 2002 yılına kadar Mark para birimini kullanmakta olan Almanya Federal Cumhuriyeti, 2002 yılından sonra Avrupa Birliği ortak para birimi olan Euro’yu kullanmaya başlamıştır.

Berlin Almanya’nın başkentidir ve Berlin para birimi resmi olarak Euro’dur.

Almanya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

2021 yılı itibariyle Almanya’da aylık asgari ücret 1.614 Euro’dur. Almanya’da saatlik asgari ücret 10,45 Euro’dur.

Almanya çok çeşitli sektörlerde gelişmiş bir ülkedir. Almanya iş imkanları, 2021 yılı asgari ücret zammıyla birlikte yabancı uyruklu vatandaşların ilgi odağındadır.

Almanya’da Haftalık Çalışma Kaç Saattir?

Almanya’da haftalık çalışma 36-40 saat arasındadır.

Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en gelişmiş ülkelerden biridir. Almanya’nın diğer ülkelere kıyasla, daha az çalışma saatlerine sahip olması, Almanya’da yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Almanya Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Almanya ekonomisinin dayandığı temel sektörlerin başında dış ticaret gelmektedir. Almanya’nın yıllık ortalama dış ticaret geliri 1,21 trilyon Euro civarındadır.

Almanya’da üretimi ve ihracatı en çok olan ürünlerin başında; otomobil, taşıtlar, makineler, elektronik ürünler ve kimyasal ürünler gelmektedir.

Almanya nüfusunun %75’i hizmet sektöründe, %24’ü imalat ve sanayi sektöründe, %1’lik kısmı tarım ve hayvancılık sektöründe çalışmaktadır.

Almanya Tarım Sektörü Nasıldır?

Almanya, ülke politikası olarak tarıma son derece önem vermektedir. Almanya topraklarının neredeyse yarısı tarım sektörüne ayrılmıştır ve yıllık ortalama 50 milyar Euro değerinde tarım ürünü üretmektedir.

Almanya tarım sektöründe, Avrupa Birliği’nin en büyük 4. üreticisi konumundadır.

Almanya, tarım ürünlerinin ihracatında dünya sıralamasında ABD ve Hollanda’nın ardından 3. sıradadır.

Almanya’da 200 milyondan fazla tarım hayvanı bulunmaktadır. Almanya nüfusunun %1’lik kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.

Almanya tarım sektörü son yıllarda büyüme eğilim içerisindedir ve 2013 yılından bu yana %5 büyüme kaydetmiştir.

Almanya Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Almanya otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen üreticisi ve ihracatçısı konumundadır.

Almanya, otomotiv üretiminde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek, ihtiyaç duyulan kas gücünü azaltmış ve üretimde otomasyona önem vermiştir.

Almanya otomotiv sektöründe 820.000 kişi çalışmaktadır ve yıllık ortalama üretim 430 milyar dolar civarındadır.

Almanya otomotiv üretiminde, Avrupa’da %52 dünyada %31 pay sahibidir.

Almanya otomotiv sektörünün, 2017-2030 yılları arasında %4 büyümesi beklenmektedir.

Almanya Kimya Endüstrisi Nasıldır?

Almanya kimya endüstrisi; üretim, satış, ihracat ve araştırma alanlarında Avrupa’nın lideri konumundadır.

Almanya kimya endüstrisinde yaklaşık 346.000 kişi çalışmakta ve yıllık 157 milyar dolar değerinde kimyasal ürün üretimi gerçekleştirmektedir.

Almanya kimya endüstrisinin yıllık büyüme oranı ortalama %3,8’dir.

Almanya Makine Endüstrisi Nasıldır?

Almanya makine endüstrisi, ihtiyaç duyulan kas gücünü azaltarak otomasyona önem vermekte ve son teknoloji üretim yapmaktadır. Almanya makine üretiminde akıllı fabrikaları kullanmaktadır.

Almanya, makine endüstrisinde dünyanın lideri konumundadır.

Almanya ekonomisinin, %20’sini makine endüstrisi oluşturmaktadır ve yıllık 232 milyar Euro’luk üretim gerçekleştirmektedir.

Almanya makine endüstrisinde son 5 yıl içerisinde %13’lük büyüme görülmektedir.

Almanya Elektrikli Aletler Endüstrisi Nasıldır?

Almanya elektrikli aletler endüstrisi, yıllık 191.5 milyar dolar gelir ile Avrupada 1. dünyada 5. sıradadır.

2015 yılında Almanya elektrikli aletler üretiminde %21,3’lük küçülme gerçekleşmiştir. Endüstri 4.0’a yoğunlaşmakta olan Almanya, akıllı fabrikalarını kullanarak önümüzdeki yıllarda elektronik aletler endüstrisini %20-%30 arasında büyütmeyi hedeflemektedir.

Almanya elektrikli aletler endüstrisi, Alman ekonomisinin %29’unu oluşturmaktadır.

Almanya Hizmet Sektörü Nasıldır?

Almanya hizmet sektörü; ticaret, bankacılık, taşımacılık, finans ve yönetim kategorilerinin tamamını içermektedir.

Almanya hizmet sektörü, Alman ekonomisinin yapı taşlarından biridir. Almanya hizmet sektörü, gayri safi yıllık hasılatın %75’ini oluşturmaktadır. Almanya hizmet sektörü 2010-2020 yılları arasında %5’lik büyüme oranına sahiptir. Almanya hizmet sektörü günümüzde büyüme eğilimindedir.

Dünyanın en büyük ihracatçılarından biri olan Almanya, 2019 yılında 1810 milyar dolar değerinde ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirmiştir.

Almanya Eğitim Sektörü Nasıldır?

Almanya eğitim sektörünün en önemli özelliği, öğrencilerini yönlendirmeye erken başlaması ve yönlendirmeyi başarılı bir şekilde uygulamasıdır. Almanya’nın sanayi ülkesi olması sebebiyle mesleki eğitime büyük önem verilmektedir.

Almanya’da zorunlu eğitim 6 yaşında başlamaktadır ve devlet okulları ücretsizdir.

Almanya Turizm Sektörü Nasıldır?

Almanya, Avrupa’da turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında gelmektedir.

Almanya’nın başkenti olan Berlin, Almanya’nın en çok turist çeken şehri konumundadır.

Almanya, tarihi ve kültürel yapıları sebebiyle yabancı turistlerin ilgi odağı konumundadır.

Almanya turizm endüstrisi, Alman ekonomisinin %4.5’ini oluşturmakta ve 2 milyon kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Alman nüfusunun %4.8’i turizm endüstrisinde çalışmaktadır.

2018-2021 yılları arasında, Almanya turizm sektöründe %4’lük bir büyüme kaydedilmiştir.

Almanya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Almanya dünyanın en büyük 4. ekonomisi ve dünyada en çok ihracat gerçekleştiren 3. ülke konumundadır.

Avrupa Birliği üyesi olan Almanya’nın bağımsız bir ihracat politikası bulunmamaktadır. Almanya`nın her Avrupa Birliği üyesi ülke gibi ikili ve çok taraflı tercihli anlaşmalara uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Almanya’nın ABD, Çin, Fransa ve İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Araba (145 milyar dolar)
 • Araba parçaları (62.9 milyar dolar)
 • Paketlenmiş İlaçlar (56.8 milyar dolar)
 • Uçak ve helikopter (31.8 milyar dolar)
 • Kan antiserumları ve toksinler (29.8 milyar dolar)

Almanya’nın Hollanda, Belçika, Çin ve Fransa’ya ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Araba (75 milyar dolar)
 • Araba parçaları (41.1 milyar dolar)
 • Paketlenmiş ilaçlar (30.1 milyar dolar)
 • Ham petrol (29.4 milyar dolar)
 • İşlenmiş petrol (23.5 milyar dolar)

Almanya’nın deniz yoluyla, Avusturya, Çekya, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre ve İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Azot heterosiklik bileşenler (17.9 milyar dolar)
 • Bilye (4.4 milyar dolar)
 • Peynir (4.3 milyar dolar)
 • Paslanmaz çelik (3.7 milyar dolar)
 • Oksijen amino bileşenleri (3.3 milyar dolar)

Almanya’nın İhraç Malları Nelerdir?

Almanya’nın ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Araba
 • Araba parçaları
 • Uçak, helikopter, uzay aracı
 • Rafine petrol
 • Petrol gazı
 • Motor parçaları
 • Makineler
 • Tıbbı araçlar
 • İnsan veya hayvan kanı
 • Bilgisayar
 • Kamyon
 • Şanzıman
 • Entegre devreler
 • Vana
 • Düşük voltaj koruyucu ekipman
 • Altın
 • Sıvı pompaları
 • Santrifüj
 • Gaz türbinleri
 • Hava pompaları
 • Uçak parçaları
 • Traktör
 • Elektrik transformatörleri
 • Elektrik panelleri
 • Endüstriyel yazıcılar
 • Plastik ürünler
 • Yıkama ve kurutma makineleri
 • Kazı makineleri
 • Yanmalı motor

Almanya’nın İthalat Politikası Nasıldır?

Almanya, 2020 yılı itibariyle 1.1 trilyon değerinden ithalat gerçekleştirmiştir.

Almanya’nın başlıca ithalat gerçekleştirdiği ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Çin
 • Hollanda
 • Fransa
 • ABD
 • İtalya

Almanya’nın ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar parçaları (149.7 milyon dolar)
 • Elektrikli makineler ve parçaları (149.1 milyon dolar)
 • Araba (122.9 milyon dolar)
 • Sıvı yağ ve mineral yakıtlar (78.4 milyon dolar)
 • İlaç (65.8 milyon dolar)
 • Optik,teknik ve tıbbı cihazlar (42.7 milyon dolar)
 • Plastik ve plastik ürünler (42 milyon dolar)
 • Organik kimyasallar (37.8 milyon dolar)
 • Değerli taşlar ve metaller (29.2 milyon dolar)
 • Demir, çelik (22 milyon dolar)

Almanya’nın İthal Malları Nelerdir?

Almanya’nın ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar parçaları
 • Elektrikli makineler ve parçaları
 • Araba
 • Sıvı yağ ve mineral yakıtlar
 • İlaç
 • Optik, teknik ve tıbbi cihazlar
 • Plastik ve plastik ürünler
 • Organik kimyasallar
 • Değerli taşlar ve metaller
 • Demir
 • Çelik

Almanya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari hacim 2019 yılına oranla 2020`de %9 oranında artarak 16.6 milyar dolardan, 35.9 milyar dolara çıkmıştır.

Türkiye ve Almanya tarafından alınan ortak kararla ticari hacmin 2023 yılına kadar 50 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin Almanya’ya ihraç ettiği (Almanya’ya sattığımız) başlıca ürünler; karayolu taşıtları, motor parçaları ve aksesuarları, pistonlu motorlardır.

Almanya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği (Almanya’dan aldığımız) ürünler; karayolu taşıtlar, paketlenmiş ilaçlar ve motorlu taşıtlardır.

Almanya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

2015-2020 yılları arasında Almanya gayri safi yurtiçi hasılaları aşağıda listelenmiştir.

YılGayri Safi Yurtiçi Hasıla (Trilyon Dolar)
20153.356
20163.347
20173.638
20183.396
20193.964
20203.861

2015-2020 yılları arasında Almanya kişi başına düşen milli gelir aşağıda listelenmiştir.

YılKişi Başına Düşen Milli Gelir (Dolar)
201547.429 USD
201648.532 USD
201750.425 USD
201852.801 USD
201954.984 USD
202055.306 USD

Almanya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Almanya, vergilendirmede adalet ve eşitliği esas almaktadır. Almanya`da düşük ücret kazanandan az vergi, yüksek ücret kazanan kişilerden daha fazla vergi toplanması hedeflenmiştir.

Almanya’da vergiler, hükümet ve belediyeler tarafından toplanmakta ardından vergi dairesi ve yaklaşık 650 bölgesel vergi dairesine bölüştürülmektedir.

Almanya, yıllık kazanç (gelir vergisi) vergilendirme sistemi aşağıda listelenmiştir.

 • 9.744 Euro’dan az kazananlar için %0 vergi
 • 9.744 - 57.918 Euro arasında kazananlar için %14 - %42 arası vergi
 • 57.918 - 274.612 Euro arasında kazananlar için %42 vergi
 • 274.612 Euro arasında kazananlar için %45 vergi

Almanya sosyal yardımı, kişinin kendisinin veya ailesinin geçimini sağlayamadığı durumlarda yapılan maddi bir yardım türüdür.

Almanya`da çalışabilecek durumda olan kişiler sosyal yardıma başvuramazlar.

Almanya sosyal yardımı; tek başına kalan kişiler veya tek başına çocuk yetiştiren kişiler için 424 Euro, reşit veya evli olan kişiler için kişi başı 382 Euro olarak belirlenmiştir.

Almanya`da reşit olan ve ailesiyle birlikte yaşayan kişilere, 25 yaşına kadar 339 Euro yardım yapılmaktadır. Almanya sosyal yardımları aylık olarak yapılmaktadır.

Paylaş: