alman yazarlar ve almanya edebiyatı

Alman Yazarlar ve Almanya Edebiyatı

Alman kültüründe önemli yere sahip Alman edebiyatı dönemleri ve yazarları bulunmaktadır. Alman edebiyatı yazarları, dönemler boyunca Alman halkının dile getirmek istediklerinin kâğıt üzerinde saklanmasını sağlamıştır; Alman edebiyatı yazarlar ve eserleri, Almanya’nın tarihine ve kültürüne ışık tutmuştur.

Almanya Edebiyatı Dönemleri Nedir?

Alman edebiyatı dönemleri; ortaçağ Alman edebiyatı, erken modern Alman edebiyatı, modern Alman edebiyatı, 20. yüzyıl Alman edebiyatı ve çağdaş Alman edebiyatı dönemlerinden oluşur.

Orta Çağ Alman Edebiyatı

Orta çağ Alman edebiyatı, konuşulan Almancaya göre 11. yüzyıl öncesi ortaçağ edebiyatı ve 11. yüzyıl sonrası ortaçağ edebiyatı olarak iki gruba ayrılır: 11. yüzyıl ortaçağ Alman edebiyatında daha çok destansı kahramanlık hikayeleri görülmektedir, 11. yüzyıl sonrası ortaçağ Alman edebiyatı ise yoğunluklu olarak Fransız edebiyatından özenilmiş lirik şiirleri ile göze çarpmaktadır.

Ortaçağ Alman edebiyatı döneminin sona eriş tarihi tartışmalıdır, kimi tarihçilere göre 14. yüzyılda Rönesans dönemi ile sona ermiştir, kimileri ise 15. ya da 16. yüzyılda sona erdiğini savunur. Ortaçağ Alman edebiyatı dönemi, 16. yüzyıldaki reform hareketlerinin ardından kesin olarak sona ermiştir.

Erken Modern Alman Edebiyatı

Erken modern Alman edebiyatı, Rönesans, Hümanizm, Protestan Reform Hareketleri gibi hareketlerden etkilenen, erotizm, din, trajedi temalarının işlendiği bir edebiyat dönemidir.

Erken modern Alman edebiyat yazarları Sebastian Brant, Thomas Murner, Philipp Melanchthon ve Sebastian Franck’tır. Erken modern dönem Alman edebiyatında Barok dönemi eserleri de verilmiş, Otuz Yıl Savaşı acılarını paylaşan edebiyatçılar Barok döneminde şiirler ve yazılar yazmışlardır.

Modern Alman Edebiyatı

Modern Alman edebiyatı Aydınlanma Çağından etkilenen, 18. ve 19. yüzyıl Almanya’sında görülen ve estetik yazım tarzına önem veren bir edebiyat dönemidir. Modern Alman edebiyat döneminde filozofik yazılara çokça yer verilmiş, okuyucuyu sorgulatan ve okuyucunun zihninde soru işaretleri oluşturması amaçlanan eserler kaleme alınmıştır. Modern Alman edebiyat döneminde yazılmış distopik eserler de göze çarpmaktadır.

Modern Alman edebiyatının en öne çıkan isimleri Christian Wolf, Immanuel Kant, Friedrich Gottlieb Klopstock, Johann Wolfgang von Goethe ve Johann Christoph Friedrich von Schiller’dir.

20. Yüzyıl Alman Edebiyatı

20. yüzyıl Alman edebiyatı sembolizm, dışavurumculuk gibi akımlardan etkilenmiş ve Nazi Almanya’sı politik gelişmelerine tepki olarak yazılmış eserlerin bulunduğu bir edebiyat dönemidir.

Nazi Almanya’sı döneminde bazı edebiyatçılar yazdıklarını sansürlemek zorunda kalmış, 20. Yüzyıl Alman edebiyatı döneminde özgür eserler verilememiştir.

20. yüzyıl Alman edebiyatının en bilinen edebiyatçıları Franz Kafka, Gottfried Benn, Ernst Bloch, Christa Rolf’tür.

Çağdaş Alman Edebiyatı

Çağdaş Alman edebiyatı bilim kurgu, aksiyon, şiir, gerilim hikayeleri, roman, şiir gibi türleri olan günümüz Alman edebiyatıdır. Çağdaş Alman edebiyatı dünya edebiyat kültüründen ve Almanya’da yaşayan etnik grupların kendilerine özgü edebiyatından etkilenmiştir.

Çağdaş Alman edebiyatı yazarları arasından en fazla ses getirmiş olanlar Andreas Eschbach, Benjamin von Stuckrad-Barre, Wladimir Kaminer, Jürgen Becker, Hans Kruppa, Ingrid Noll, Willhelm Genazino ve Paul-Henri Campbell’dir.

Almanya Edebiyatından Önemli 5 Kitap Nedir?

Alman edebiyatı dönemleri boyunca önemli eserler yazılmış ve tüm dünya ile paylaşılmıştır. Ünlü Alman edebiyatı yazarları ve eserleri arasından bazıları Goethe tarafından yazılan Faust kitabı, Friedrich Nietzsche tarafından yazılan Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabı, Thomas Mann tarafından yazılan Büyülü Dağ kitabı, Rainer Maria Rilke tarafından yazılan Genç Bir Şaire Mektuplar kitabı ve Günter Grass tarafından yazılan Teneke Trampet kitabıdır.

1. Faust – Goethe

Alman edebiyatçı Goethe tarafından yazılmış olan Faust kitabı, şeytanla anlaşma yapan ana karakterin kendi arzularına engel olamamasını ve isteklerini kontrol edemeyip bencil yanına kulak astığından dolayı içine düştüğü durumları ele alır.

Faust kitabı, insan varlığının amacını üzerine verdiği mesajlarla Alman ve dünya edebiyatında önemli bir yer tutar.

2. Böyle Buyurdu Zerdüşt – Friedrich Nietzsche

Alman edebiyatçı Friedrich Nietzsche tarafından yazılmış olan Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabı, Zerdüşt karakterinin insan benliğini, insanın gelebileceği en üst noktayı ve oraya nasıl ulaşılacağını sorgulamasını konu alır.

Filozofik yapısı ve okuru düşündüren anlatısı, Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabını hem Alman edebiyatında hem dünya edebiyatında önemli bir konuma yerleştirmiştir.

3. Büyülü Dağ – Thomas Mann

Alman edebiyatçı Thomas Mann tarafından yazılmış olan Büyülü Dağ kitabının konusu, kuzeninin ölümcül hastalığına çare bulmak için Davos dağlarına doğru yola çıkan bir Alman gencin başından geçenlerdir.

Ölüme ve hayata dair espritüel yaklaşımı sebebiyle okuyucular tarafından severek okunan bir Alman edebiyat eseridir.

4. Genç Bir Şaire Mektuplar – Rainer Maria Rilke

Alman şair Rainer Maria Rilke tarafından yazılmış olan Genç Bir Şaire Mektuplar eseri, okuyucunun şiir üzerine olan önyargılarını yıkmayı ve kişiyi yazı yazmaya teşvik eden duygunun keşfedilmesine yardımcı olmayı hedefler. 7’den70’e, yaratıcılığını arttırmak ve farklı ufuklara doğru yol almak isteyen herkese hitap ettiği için tüm dünya tarafından çok sevilen bir Alman edebiyat eseridir.

5. Teneke Trampet – Günter Grass

Alman edebiyatçı Günter Grass tarafından yazılmış olan Teneke Trampet kitabı, ana karakterin akıl hastanesinde yaşadığı olaylar ve daldığı düşünceler üzerine yazılmıştır. Alman Nazi dönemine ve Alman Nazi döneminde erdemli yaşama tutunmaya çalışan karakterler ile ve masumiyete olan yaklaşımıyla dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Önemli Almanya Yazarları Kimlerdir?

Almanya için önemli olan, eserleri ve ideolojileri ile ön plana çıkmış Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Michael Ende, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse gibi dünyaca ünlü yazarlar vardır.

Alman halkı, edebi eserleriyle dünyaya ün salmış yazarlarını el üstünde tutar ve Almanya edebiyatında izini bırakmış yazarların eserlerine büyük önem verir.

1. Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe 28 Ağustos 1749 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde doğmuş Alman bir edebiyatçıdır.

Eserlerinde vermeye çalıştığı hayat dersleri ve sahip olduğu ideolojisinden dolayı saygı duyulan Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe tarafından yazılmış en önemli eserler Genç Werther’in Acıları, Faust, Willhelm Meister’in Çıraklık Yılları ve Renk Öğretisi’dir.

2. Thomas Mann

Thomas Mann 6 Haziran 1875 tarihinde Almanya’nın Lübeck şehrinde doğmuş Alman bir edebiyatçıdır. Yazdığı eleştirel fakat aynı zamanda komedi unsuru barındıran yazılarıyla okurlarını etkileyen Alman yazar Thomas Mann tarafından yazılmış en önemli eserler Büyülü Dağ, Buddenbrook Ailesi, Venedik’te Ölüm ve Doktor Faustus’tur.

3. Michael Ende

Michael Ende 12 Kasım 1929 tarihinde Almanya’nın Garmisch kasabasında doğmuş Alman bir edebiyatçıdır. Çocukların hayal evrenini genişleten ilgi çekici yazılarıyla beğeni toplamış olan Alman çocuk kitabı yazarı Michael Ende tarafından yazılmış en önemli eserler Bitmeyecek Öykü, Momo, Dilek Şurubu ve Rüyayiyen’dir.

4. Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke 4 Aralık 1875 tarihinde Prag şehrinde doğan Alman bir edebiyatçı ve şairdir. Lirik ögelerle yazdığı şiirleriyle ilgi toplamıştır.

Alman şair Rainer Maria Rilke tarafından yazılmış en önemli eserler Genç Bir Şaire Mektuplar, Saatler Kitabı, Malte Laurids Bridge’nin Notları ve Duino Ağıtlar’dır.

5. Hermann Hesse

Hermann Hesse 2 Temmuz 1877 tarihinde Almanya’nın Claw kasabasında doğan Alman bir edebiyatçıdır. Okuru sorgulamaya teşvik eden eserleriyle ün salmış Alman edebiyatçı Hermann Hesse tarafından yazılmış en önemli eserler Siddhartha, Bozkırkurdu, Demian ve Boncuk Oyunu’dur.

Almanya Kültürü Almanya Edebiyatını Nasıl Etkilemiştir?

Almanya edebiyatı, Almanya kültürü içinde yaşanan olaylar ve Almanya halkının kültürel olaylara tepkileri ile şekil almış bir edebiyat türüdür.

Alman halkının karşı karşıya geldiği olayların Alman kültürüne olan yansıması, Almanya kültürü içinde yaşanan değişimlerin Almanya edebiyatına işlenmesi ile devam etmiştir.

Almanya’ya Gidecekler için Edebiyat Müzesi Önerileri

Almanya’nın önemli kütüphaneleri ve müzelerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

  • Duchess Anna Amalia Kütüphanesi
  • Jacob & Willhelm Grimm Kütüphanesi
  • Stuttgart Halk Kütüphanesi
  • Upper Lusatian Bilimler Kütüphanesi
  • Modern Edebiyat Müzesi
  • Türckische Cammer Müzesi

Almanya hükümeti ulusal değerlerine ve Alman edebiyatı eserlerine sahip çıkan, edebiyat kültürünü korumaya özen gösteren bir hükümettir. Almanya topraklarında, Almanya vizesi aldıktan sonra gezip görülmesi gereken, yıllar boyu Alman edebiyatı üzerine etki bırakmış insanlar adına açılmış olan edebiyat müzeleri ve kütüphaneler bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: