almanya nüfusu hakkında bilinmesi gerekenler

Almanya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Almanya, Rusya dışında en kalabalık nüfusa sahip Avrupa ülkesi ve dünyanın en kalabalık 19. ülkesidir. Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip ülkelerinden biri olan Almanya’da 1972 yılından beri ölüm oranları, doğum oranlarından yüksek seyretmektedir. Almanya’nın Avrupa’daki en yüksek nüfuslu ülkesi olmasının nedeni çok göç alan bir ülke olmasıdır. Alman hükümeti, uzun vadede nüfusun yaşlanarak azalmasını engellemek için, özellikle çocuk bakımı, aile yardımları ve vergi teşvikleri ile doğum oranında artış sağlamayı amaçlamaktadır.

Almanya, eğitim, bilim ve kültür alanında sunduğu olanaklar, gelişmiş ekonomisi ve şehirlerinin yaşanabilirlik seviyeleri ile yabancılar için ilgi çekici bir ülke olmaktadır. Almanya’da son yıllardaki doğum oranlarının azlığı ve artan yaşlı nüfus nedeniyle, ülkede nitelikli ve genç göçmene olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiştir.

2020 ve 2021 yılında Almanya’nın nüfus artış hızındaki azalışa, düşük doğum oranlarının yanı sıra, Covid-19 pandemisinin neden olduğu ölümlerin ve olumsuz göç hareketlerinin de etkisi bulunmaktadır. Makalede, Almanya nüfusu ile ilgili bilinmesi gereken bilgiler anlatılacaktır.

Almanya’nın Nüfusu 2020 Yılında Ne Kadardır?

Almanya’nın 2020 yılı nüfusu 83.155.031 kişidir ve 83.166.711 kişi olan 2019 yılı nüfusuna göre %0,01 azalış göstermiştir.

Almanya’nın Nüfusu 2021 Yılında Kaçtır?

Almanya’nın nüfusu, 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle 83.129.285 kişidir. 2021 yılında Almanya nüfusu, bir önceki yıla göre % 0,03 oranında bir azalış göstermiştir. Almanya’nın 16 eyaleti içinde, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti en kalabalık eyalet iken Bremen en az nüfusa sahip eyalettir. Almanya’nın en yüksek nüfusa sahip şehri Berlin, en düşük nüfusa sahip şehri ise Leer şehridir. Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya’nın nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına 233 kişidir.

Almanya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya nüfusu son 10 yılda %3,5 oranında artmıştır. Yıllara göre Almanya nüfusunun değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Yıllara Göre Almanya Nüfusunun Değişimi
Yıllara Göre Almanya Nüfusunun Değişimi

1940 Almanya Nüfusu Ne Kadardır?

1940 yılında Almanya’nın nüfusu 69.839.000 kişidir. Almanya’nın 1930 ve 1940 yılları arasındaki nüfus artışının nedeni, 1933’ten 1945 yılına kadar yönetimde olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin uyguladığı politik kararlar ile ülkenin sınırlarının genişlemesidir.

1939 ve 1945 yılları arasında süren İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri olarak, Almanya’nın nüfusu azalma yaşanmış ve 1950 yılında ülke nüfusu 69.346.000 kişi olarak kaydedilmiştir. Savaş nedeniyle Almanya’daki erkek nüfusunun büyük kısmı cepheye gitmiş ve savaş boyunca Almanya 5,3 milyon askeri kayıp vermiştir. Erkek nüfusundaki azalışla birlikte, verilen kayıpların doğal sonucu olarak Almanya’da doğum oranları da azalmıştır.

2022 Yılında Almanya’nın Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

2022 yılı için öngörülen Almanya nüfusu 83.390.000 kişidir. Almanya nüfusundaki azalma tahmini; hem doğal nüfus artışının düşüş göstermesine hem de yaşanan Covid-19 pandemisinin neden olduğu ölümlere dayandırılmaktadır.

Almanya’daki ölüm oranları doğum oranlarından fazladır, bu durum da ülke nüfusunun doğal yoldan artışını engellemektedir. Son 10 yılda Almanya nüfusunda gerçekleşen artışın nedeni, ülkeye yapılan göçlerdir. Almanya’da 16 Aralık 2021 tarihi itibariyle Covid-19 pandemisinden 107.202 kişi hayatını kaybetmiştir.

Almanya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Almanya’daki inanılan en yaygın din, nüfusun tahminen %55,1’ini oluşturan Hristiyanlıktır. Almanya’da Hristiyanlık baskın din iken İslam en büyük azınlık dinidir. Almanya’da inanç ve vicdan özgürlüğü yasalar tarafından garanti edilmektedir.

2019 yılı verilerine göre Almanya nüfusunun % 38,8’i belirli bir dine inanmamaktadır. Nüfusun % 27,2’si Katolik, %24,9’u Protestan, %5,2’si İslam, %1,9 Ortodoks, %1,1 diğer Hristiyanlık ve %0,9’u diğer dinlere inanmaktadır. Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Sihizm ve Yezidilik, Almanya’daki diğer dinlerdir. Protestanlık Almanya dini inançları içinde yaygın olmasına rağmen ülkenin Polonya’dan ve İtalya’dan aldığı göçler nedeniyle Katoliklik zaman içinde baskın hale gelmiştir.

Almanya Nüfus Dağılımı Bölgelere Göre Nasıldır?

Almanya’daki 16 eyaletin 9’u Kuzey Almanya, 6’sı Güney Almanya olarak anılmaktadır. Kuzey Almanya nüfusu ülke nüfusunun % 49,7’si, Güney Almanya nüfusu ise ülke nüfusunun % 50,3’ünü oluşturmaktadır.

Almanya’nın Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya’da eyalet başkenti olan şehirlerin 2020 yılı nüfusları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Düsseldorf620.523
Münih1.488.202
Stuttgart630.305
Hannover534.049
Wiesbaden278.609
Mainz217.123
Dresden556.227
Berlin3.664.088
Kiel246.601
Köln1.083.498
Potsdam182.112
Magdeburg235.775
Erfurt213.692
Hamburg1.852.478
Schwerin95.609
Saarbrücken179.349
Bremen566.573

Almanya Başkenti Nüfusu Ne Kadardır?

Berlin Almanya’nın en kalabalık şehri ve aynı zamanda 16 eyaletinden biridir. 2020 yılı nüfus rakamlarına göre Berlin’in nüfusu 3.664.088 kişidir.

Almanya’nın başkenti Berlin, gündelik yaşamı, kültürel zenginliği ve çalışma olanakları ile ülkenin diğer şehirlerinden farklılaşmakta ve nüfusu kendine çekmektedir. Bölünmüşlüğün simgesi olan Almanya Berlin, 775 yıldan daha eski tarihi ile birçok neslin anıtlarını ve simge yapılarını barındırmaktadır.

Almanya Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

2020 yılı Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya nüfusu ile ilgili demografik istatistikler aşağıda listelenmiştir.

  • Günde ortalama 2.147 doğum
  • Günde ortalama 2.737 ölüm
  • Günde ortalama net 611 göç

Almanya’nın nüfus özelliklerine bakıldığında doğal nüfus artışının yaşanmadığı, aksine nüfusun azaldığı görülmektedir. Almanya’daki yabancı uyrukluların net göç miktarının Alman uyruklulardan yüksek olması, Alman yönetiminin doğumlar yoluyla arttıramadığı nüfusu, Almanya göçmenlik teşvikleri ile artırmaya çalıştığını göstermektedir.

Almanya’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Almanya’da ortalama yaşam süresi 81,2 yıldır. Kadınlar için ortalama yaşam süresi 83,40 yıl iken erkekler için bu süre 78,64 yıldır. Almanya’da 1960 yılında ortalama 69,31 yıl olan yaşam süresi, gelişen teknoloji ve hayat koşullarına bağlı olarak düzenli bir artış göstermiştir.

Almanya’da yaşam süresinin uzun olması, ülkenin hayat şartları bakımından diğer ülkelere göre daha olumlu şartlar sunmasından kaynaklıdır. Çalışma şartları, aileler ve çocukları için sunulan sosyal yardımlar, doğal kaynakları, gelişmiş ulaşım sistemi, kültürel etkinlikleri ve diğer Avrupa ülkelerine ulaşım kolaylığı Almanya hayat şartları arasında sayılabilecek olumlu özelliklerdir.

Almanya Nüfus Piramidi Nasıldır?

2021 yılına ait Almanya nüfus piramidi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Almanya nüfus yaş dağılımı verilerine göre Almanya nüfusu orta yaş grubunda toplanmaktadır. Grafiğin alt kısmındaki darlık, 2016 yılından itibaren gerçekleşen doğumları göstermektedir. Son 5 yılda düşen doğum oranları, sonraki yıllarda nüfus piramidinde genç ve orta yaş grubunda darlık oluşturacaktır fakat Almanya’nın aldığı göçler ile orta yaş grubunda yoğunlaşma oluşmaktadır.

Almanya nüfus piramidinde, orta yaş grubunun yer aldığı kısım gelecek yıllarda piramidin üst kısma taşınacaktır ve bu durum Almanya nüfusunun daha da yaşlanacağını göstermektedir.

Almanya Nüfusu Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

2021 yılı Almanya nüfusunun cinsiyet dağılımına göre, kadın nüfusu 42.117.217 kişiyle toplam nüfusun %50,7’sini, erkek nüfusu ise 41.012.068 kişiyle toplam nüfusun %49,3’ünü oluşturmaktadır.

Almanya Erkek Nüfusu Ne Kadardır?

2021 yılı Almanya erkek nüfusu 41.012.068 kişidir.

Almanya Kadın Nüfusu Ne Kadardır?

2021 yılı Almanya kadın nüfusu 42.117.217 kişidir.

Almanya Etnik Yapısı Nasıldır?

Almanya etnik yapısının; % 74’ünü Almanlar, %3,5’ini Türkler, % 2,7’sini Polonyalılar, %1,7’sini Ruslar, %1,5’ini Kazaklar, %1,2’sini Romanyalılar, %1,1’ini İtalyanlar, %1’ini Suriyeliler, %0,6’sını Yunanlar, %0,6’sını Kosovalı Arnavutlar, %0,6’sını Sahra altı Afrikalılar, %0,5’ini Boşnaklar ve %0,5’ini Hırvatlar oluşturmaktadır.

Almanya toplam nüfusu içinde % 0,5’ten az orana sahip diğer etnik kökenli bireyler; Avusturya, Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Fransa, Macaristan, Çekya, İngiltere, Portekiz, Sırbistan, Ukrayna, Makedonya, İsviçre, Arnavutluk, Irak, Afganistan, İran, Çin, Vietnam, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Amerika ve Avustralya kökenlidir.

Almanya’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Almanya İstatistik Ofisi’nin 2019 yılında hazırladığı rapora göre, Almanya’da ikamet eden Türk nüfusu 2.824.000 kişidir. Almanya’daki Türkler genellikle Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Münih, Bremen, Duisburg, Mannheim, Stuttgart, Gelsenkirchen, Heilbronn, Herne ve Ludwigshafen şehirlerinde yaşamaktadır.

Almanya’daki Kürt Nüfusu Kaçtır?

Resmi nüfus istatistiklerinde etnik grup kaydı yapılmadığı için Almanya’da yaşayan Kürt nüfusuna dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, 2003 yılında yayınlanan bir araştırmada Almanya’da yaşayan Kürtlerin 600.000 kişinin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Frankfurt, Berlin, Saarbrücken, Hannover, Stuttgart, Mannheim, Bielefeld ve Celle Kürt nüfusunun yoğun olduğu Alman şehirleridir.

Almanya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

2020 yılı için Almanya nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda listelenmiştir.

  • 20 yaş altı nüfus: %18,4
  • 20 - 40 yaş arası nüfus: %24,5
  • 40 - 60 yaş arası nüfus: %28,1
  • 60 - 80 yaş arası nüfus: %21,8
  • 80 - 100 yaş arası nüfus: %7,1

20 yaş altı Almanya genç nüfus oranı %18,4’tür. Almanya genç nüfusu oranının, 5 adet yaş grubu içindeki oranının düşük olması, Almanya’daki doğum oranlarının da düşük olduğunu göstermektedir. Almanya genç nüfusunun önceki yıla göre değişim oranı % 0,2’dir. 20 - 40 yaş arası nüfusun değişimi %0,1; 40 - 60 yaş arası için değişim oranı ise -% 1,1’dir. Almanya nüfusu orta yaş gruplarında yoğunlaşmaktadır.

Almanya yaşlı nüfus oranı olarak göz önünde bulundurulabilecek 60 - 80 ve 80 - 100 yaş gruplarının bir önceki yıla göre değişim oranları %0,4 ve %5,4’tür. Genç ve orta yaş gruplarında değişimlerin az, fakat yaşlı grupların değişim oranının yüksek olması ülkenin nüfusunun doğumlar ile artmadığını, genç ve orta yaş gruplarında göçler olduğunu göstermektedir.

Almanya Nüfusu Yaş Ortalaması Nedir?

2020 yılı verilerine göre, Almanya nüfusunun yaş ortalaması 47,8’dir. Almanya genel nüfusun yaş ortalaması ile dünya ülkeleri arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip dördüncü ülkedir.

Almanya’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

2020 yılında, Almanya’da doğum oranı 1000 kişi başına 9,3 ve ölüm oranı 1000 kişi başına 11,8 olarak kaydedilmiştir.

2020 yılında, Almanya’ya gerçekleşen dış göç 1.186.702 kişi, Almanya’dan dışarıya göç eden kişi sayısı 966.451 ve net göç 220.251 kişidir.

Almanya Nüfus Artış Hızı Nedir?

Almanya İstatistik Ofisi’nin 2019 yılı verilerine göre, Almanya’nın nüfus artış hızı yıllık 0,2’dir. Almanya’da doğum oranlarının düşük olmasına ek olarak, son dönemde ülkenin aldığı göç oranındaki azalmadan dolayı da nüfusu artmamaktadır, bu nedenle nüfus artış hızı düşük seyretmektedir.

Almanya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Almanya okuryazarlık oranı için en son bilgi 2003 yılında yayınlamıştır ve nüfusun %99’unun okuryazar olduğu tespit edilmiştir. Almanya İstatistik Ofisi’nin rakamlarına göre, 2019 yılında Almanya nüfusunun % 31,9’u yükseköğretime giriş yeterliliğine, %47,5’i mesleki yeterliliğe ve %17,6’sı yüksek öğrenim derecesine sahiptir.

Federal hükümetin sınırlı sorumluluğa sahip olduğu Almanya eğitim sistemi düzenlemeleri esas olarak eyalet yönetimleri tarafından yürütülmektedir.

Almanya Nüfus Politikası Nasıldır?

Almanya, Avrupa’nın en kalabalık ve yoğun nüfuslu ülkesi olmasına rağmen dünyanın en düşük doğum oranına ve en yüksek yaş ortalamasına sahip ülkelerinden biridir. Almanya’da doğum oranlarının azalmasının doğal sonucu olarak genç nüfus oranı azalmakta ve nüfus giderek yaşlanmaktadır. Yaşlanan nüfus, emeklilik ve sağlık sistemi üzerinde baskı yaratmakta, aynı zamanda üretim bakımından topluma katkı sağlayamadığı için ülkedeki yaş bağımlılık oranını artırmaktadır. Doğum oranlarındaki azalış ve nüfusun yaşlanması, hükümeti Almanya’da uygulanan nüfus politikaları için yeni çalışmalara yöneltmiş ve genel olarak nüfusu arttırmaya yönelik nüfus politikaları izlenmeye başlamıştır.

Doğum oranlarını artırmaya yönelik uygulanan çocuk bakımı, aile yardımları ve vergi teşvikleri gibi politikaların sonuç verme süresi uzundur, bu nedenle Almanya göç politikası kapsamında, nitelikli genç göçmene duyulan ihtiyaç kabul edilmektedir.

Almanya’da Nüfus ve Yerleşme Nerelerde Yoğunlaşmıştır?

Almanya’da nüfus ve yerleşme, genel olarak ülkenin batı kesiminde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşmıştır. 2020 verilerine göre, Alman nüfusunun %77’sinin şehirlerde yaşadığı belirlenmiştir. Nüfusun şehirlerde birikmesinin nedeni, iş olanakları ve çalışma hayatının kent merkezlerinde yoğunlaşması ve göçmenlerin genellikle şehirlerdeki sanayi bölgelerinin etrafında konumlanmasıdır.

Almanya eyaletleri nüfus bakımından karşılaştırıldığında Bremen 680.130 kişi ile en düşük nüfusa sahip eyalet, Kuzey Ren-Vestfalya ise 17.925.570 kişi ile en kalabalık nüfusa sahip eyalettir. 2020 yılı rakamlarına göre, başkent Berlin, 3.664.088 kişilik nüfusu ile Almanya’nın en yüksek nüfusa sahip şehridir. Berlin’den sonra en yüksek nüfusa sahip şehirler; 1.852.478 kişi ile Hamburg, 1.488.202 kişi ile Münih ve 1.083.498 kişi ile Köln şehirleridir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: