Almanya Sağlık Sistemi

Almanya Sağlık Sistemi: Almanya Hastaneleri

Almanya sağlık sistemi, 1880’lere dayanan ve Almanya’yı Avrupa’nın en eski ikili sağlık sistemi yapan ikili bir kamu-özel sistemidir. Alman doktorları, uzmanları ve hastaneleri Almanya’yı dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri yapmaktadır.

Almanya’da yaşayan ve çalışan tüm yabancılar, mali destek sağlanmış devlet sağlık hizmetlerine erişebilmektedir, ancak tüm Almanya sakinlerinin bir tür sağlık sigortasına sahip olması zorunludur. Tüm Almanlar ve Almanya’nın yasal sakinleri, sosyal güvenlik katkılarıyla finanse edilen ücretsiz tıbbi olarak gerekli halk sağlığı hizmetlerine hak kazanmaktadır.

Almanya’da genel check-up masrafları genellikle 25-30 EUR civarında tutmaktadır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2017 yılı verilerine göre, Almanya 100 bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 800’dür ve Almanya, dünyada 4. sırada yer almaktadır.

Almanya Sağlık Politikası Nasıldır?

Almanya dünyanın en eski ulusal sosyal sağlık sigortası sistemine sahiptir. Almanya sağlık politikası çerçevesinde, zorunlu sağlık sigortası başta yalnızca düşük gelirli işçilere ve bazı devlet çalışanlarına uygulanmıştır, ancak nüfusun büyük çoğunluğunu kapsayacak şekilde kademeli olarak genişlemiştir. 1976’dan bu yana Alman hükümeti; iş, işçi, hekim, hastane, sigorta ve ilaç sektörlerinden temsilcilerden oluşan yıllık bir komisyon toplamıştır.

Almanya’da hastanede kalış ortalama uzunluğu son yıllarda 14 günden 9 güne düşmüştür. Ayrıca Almanya binde 4,7 bebek ölüm oranıyla oldukça düşük bir orana sahiptir. 2009 yılı itibariyle Almanya sağlık sistemi, ayakta tedavi hizmeti veren özel muayenehane hekimleri ve yatarak bakımın çoğunluğunu sağlayan bağımsız, çoğunlukla kar amacı gütmeyen hastaneler ile merkezsizleştirilmiştir. Alman nüfusunun yaklaşık% 92’si, yaklaşık 1100 kamu veya özel hastalık fonundan herhangi biri aracılığıyla standartlaştırılmış bir teminat düzeyi sağlayan yasal sağlık sigortası planı kapsamındadır.

Almanya sağlık sektörünün kazancı, 2010 yılında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 11,6’sına eşdeğer 287,3 milyar EUR ve kişi başına ise yaklaşık 3.510 EUR olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Almanya’nın sağlık sistemi 2004 yılı itibariyle %77 devlet tarafından finanse edilmiş ve %23 özel olarak finanse edilmiştir. 2004 yılında Almanya, yaşam beklentisinde dünyada otuzuncu sırada yer almıştır. 2001 yılında toplam Almanya sağlık harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 10,8’ini oluşturmuştur.

Almanya Sağlık Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Almanya Sağlık Bakanlığı görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya Sağlık Bakanlığı, yasal sağlık sigortası ve uzun vadeli bakım sigortası sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini korumaktan sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, Almanya sağlık sistemini kalitesini korumak ve geliştirmekten sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, hastaların çıkarlarını güçlendirmekten sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, ekonomik uygulanabilirliğin korunması ve katkı seviyelerinin istikrara kavuşturulmasından sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, koruyucu ve profilaktik sağlık hizmetlerinden sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, enfeksiyona karşı koruma yasasından (Infektionsschutzgesetz) sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, ilaçların ve tıbbi cihazların üretimi, klinik denemesi, onaylanması, dağıtım kanalları ve izlenmesi için kılavuzların oluşturulmasından sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı, narkotik ve bağımlılık riskinin önlenmesinden sorumludur.
 • Almanya Sağlık Bakanlığı; önleme, rehabilitasyon ve engellilik politikasından sorumludur.

Almanya Sağlık Bakanı Kimdir?

Almanya Sağlık Bakanı, 8 Aralık 2021 tarihi itibariyle Prof. Dr. Karl Lauterbach’tır.

Günümüz Almanya Sağlık Bakanı; bilim insanı, fizikçi ve politikacıdır; 2005 yılında politikaya başlayana kadar Köln Üniversitesi’nde sağlık ekonomisi ve epidemiyoloji profesörlüğü yapmıştır.

Almanya Türkiye Sağlık Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Almanya Türkiye sağlık sistemi karşılaştırması aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya sağlık sistemi, ikili bir kamu-özel sistemi iken Türkiye’de de sağlık sistemi kamu ve özel sağlık hizmetlerinin bir karışımından oluşmaktadır.
 • Almanya, Dünya sağlık örgütünün sağlık hizmetleri etkinliği tablosuna göre 25. sırada yer almakta ve Almanya’nın sağlık sistemi, gayri safi yurt içi hasılasının %11,3’ü tarafından finanse edilmektedir. Türkiye, toplam sağlık harcamaları Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında GSYİH’nın % 6,3 olması ile OECD ortalaması olan %9,3’ten daha düşük düzeydedir.
 • 2018 yılında Alman hastanelerinde 910.366 tam zamanlı çalışan vardır. 2020 verilerine göre Türkiye’de ise toplam 1 milyon 61 bin 635 sağlık çalışanı mevcuttur.
 • 2019 yılındaki Statista verilerine göre Türkiye’de 1538 hastane, Almanya’da ise 3026 hastane bulunmaktadır.
 • Almanya’da asistan doktorlar ortalama 4500 EUR, Türkiye’de ise ortalama 4780 TL kazanmaktadır.
 • Almanya 100 bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 800’dür, Türkiye’de ise 100 bin kişide 281 yatak düşmektedir.

Almanya ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Evet, Almanya ile Türkiye arasında 1965 yılından beri sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlüktedir. Sağlık sözleşmesi sayesinde Almanya ve Türkiye sigortalıları geçici olarak gittikleri diğer ülkede acil durumlarda ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilmektedir.

Almanya Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Evet, Almanya sağlık sigortası, Almanya ile Türkiye arasındaki sağlık sözleşmesinden dolayı Türkiye’de geçerli olmaktadır.

Türkiye Sağlık Sigortası Almanya’da Geçerli Midir?

Evet, Türkiye sağlık sigortası Almanya ile imzalanmış olan sağlık sözleşmesi gereğince Almanya’da geçerli olmaktadır.

Almanya Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

Almanya sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • HanseMerkur
 • ARAG
 • Hallesche
 • UniVersa
 • SDK
 • Alte Oldenburger
 • DKV
 • R+V
 • Münchener Verein
 • Württembergische

Almanya Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Almanya’daki tüm halk sağlığı sigortası sağlayıcıları, brüt gelirin yüzde 14,6’sı ile aynı temel primi ve brüt gelirin ortalama yüzde 0,9’u olan ek ücreti aylık maksimum 4.425 EUR ‘luk gelire kadar ücretlendirmektedir. Almanya’da 4.425 EUR’dan daha fazla kazananlar, daha yüksek bir sigorta primi ödememektedir. Almanya sağlık sigortası fiyatları, koşullara ve sigorta primine bağlı olarak ayda 80 ila 1.500 EUR arasında değişmektedir.

Almanya Vize Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Almanya vize sağlık sigortası için öncelikle Türkiye’deyken bir sigorta şirketine başvurulması gerekmektedir. Sonrasında kişisel bilgilerin, Almanya seyahat tarihlerinin belirtilmesi ve ödemenin yapılması ile Almanya seyahat sağlık sigortası belgeleri sigorta şirketi tarafından kişiye sunulmaktadır.

Almanya Öğrenci Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler halk sağlığı sigortası almaya hak kazanırken, hazırlık veya dil kurslarındaki öğrenciler ile 30 yaş üstü öğrencilerin özel sağlık sigortası planları almaları gerekmektedir. Özel Almanya öğrenci sağlık sigortası sağlayıcılarından biriyle görüşerek gerekli bilgilerin tamamlanmasıyla özel sağlık sigortası yaptırılmaktadır. Sağlık sigortası öğrenciler için genellikle ayda 110 EUR civarındadır.

Almanya Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Erasmus öğrencilerinin Türkiye’de yapılan sağlık sigortaları Almanya’da geçerli olmadığından Almanya’da sağlık sigortasına ihtiyaç duymaktadırlar. Değişim öğrencileri genellikle lisans programlarının bir parçasıdır, bu da kamu sağlık sigortası almaya ve Almanya’daki tam zamanlı yabancı öğrenciler gibi öğrenci indirimli tutarından yararlanmaya hak kazandıkları anlamına gelmektedir. Almanya’da değişim öğrencilerine sağlık sigortası yıllık 40 Euro ile 75 Euro arasında değişmektedir.

Almanya seyahat sağlık sigortası ile Almanya erasmus vizesi alındıktan sonra, Almanya’ya gelince Almanya sağlık sigortası Erasmus için başvuru yapılmaktadır.

Almanya Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Almanya seyahat sağlık sigortası ücretleri kişinin Covid-19 geçmişi, yaşı ve aşı olup olmadığına bağlı olarak haftalık 8 Euro ile 20 Euro arasında değişmektedir.

Almanya’daki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Almanya’daki sağlık hizmeti kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • Üniversite hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Klinikler
 • Bakım evleri
 • Laboratuvarlar
 • Dişçi klinikleri
 • Ortodonti klinikleri
 • Fizyoterapi merkezleri

Almanya’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Almanya’daki hastane sayısı 3026’dır. Almanya’da 47 tane üniversite hastanesi bulunmaktadır.

Almanya’da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Almanya’da özel hastane vardır. Almanya’da 583 tane özel hastane, 464 tane devlet hastanesi bulunmaktadır.

Almanya’da Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Evet, Almanya’nın resmi dili Almanca olmasına rağmen Almanya’nın nüfusu çok kültürlüdür ve çoğu hastanede personel birçok dil konuşabilmektedir.

Almanya’da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Almanya’da evde sağlık hizmeti bakımı izleme, teşhis ve tedavi amaçlı kişiselleştirilmektedir. Bakım sigortasının ortaya çıkmasıyla birlikte özel evde bakım kurumlarının ortaya çıkması ve yaşlılar için yeni konut düzenlemeleri de ortaya çıkmıştır. Almanya’da yaşlı kişiye bakan kişiye para desteği sağlanmaktadır.

Almanya Acil Sağlık Hizmetleri İletişim Numarası Nedir?

Almanya acil sağlık hizmetleri iletişim numarası 112’dir.

Almanya’da Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Almanya sağlık personeli sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MeslekToplamBin kişiye düşen sağlık personeli
Diş hekimi97.0000,86
Hemşire1.1 milyon13,95
Ebe23.0000,29
Doktor409.1004,6

Almanya Sağlık Personeli Alımı İmkanları Nasıldır?

Almanya sağlık personeli alımı imkanları sağlık alanında pek çok kurumun olması sebebiyle yüksektir. Çeşitli uzmanlık alanlarındaki beceri eksikliğini telafi etme ihtiyacı, nitelikli doktorların Almanya’da, özellikle kırsal alanlarda ve küçük kasabalarda iş bulmaları için birçok fırsat olduğu anlamına gelmektedir.

Pandemi itibariyle Almanya’da sağlık personeli açığı oluşması ile Almanya sağlık personeli alımı artış göstermektedir.

Almanya’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Almanya’da sağlık personeli maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MeslekOrtalama aylık maaş
Diş hekimi8.660 EUR
Ebe3.420 EUR
Hemşire2.900 EUR
Doktor8.960 EUR

Almanya Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Almanya sağlık sektörü iş ilanlarının yayınlandığı siteler aşağıda listelenmiştir.

 • Glassdoor.com
 • Totaljobs.com
 • Monster.de
 • Stepstone.de
 • Adzuna.de
 • Jobbörse.de

Almanya sağlık sektörü iş ilanları diğer Almanya iş ilanları sitelerinden de bulunabilmektedir.

Almanya’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

Alman hastaneleri yüzlerce yıldır Avrupa’da birinci sınıf bir sağlık seyahat noktası olmuştur ve bugün de sektöre öncülük etmeye devam etmektedir. Almanya, tıbbi gezginler için giderek daha popüler olan bir yerdir. Yüksek bakım kalitesi, sıkı etik standartları ve uzmanlara hızlı erişimi Almanya’yı tıbbi bakım için cazip bir yer haline getirmektedir. Almanya’daki tıbbi bakım da iyi bir maliyet-kalite oranına sahiptir. Almanya’da sağlık turizminde kalp cerrahisi, ortopedik cerrahi, onkoloji, doğurganlık tedavisi, oftalmoloji, nöroloji, rehabilitasyon ve nefroloji tıbbi turistler tarafından en çok yaptırılan tedavilerdir.

Almanya’ya tedavi amaçlı gitmek için Almanya sağlık vizesi şartları yerine getirilerek vize başvurusu yapılmaktadır.

Almanya Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Almanya üniversitelerindeki sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Biyoanalitik kimya ve farmasötik analiz
 • Kardiyovasküler bilim
 • Fizyoterapi
 • Moleküler biyotıp
 • Diş hekimliği
 • Tıp
 • Fiziksel aktivite ve sağlık
 • Küresel kentsel sağlık
 • Halk sağlığı
 • Sağlık bilimleri

Almanya her yıl ortalama 12000 sağlık bilimleri mezunu, diş hekimliği alanında 1700 mezun, 7000 fizyoterapi mezunu ve tıp alanında 9500 mezun vermektedir. Farklı üniversite seçenekleri ile Almanya’da sağlık okumak mümkündür.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: