almanya politikası ve siyaset yapısı

Almanya'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen güncel seçimleri ile iktirdara geçen parti Almanya Sosyal Demokrat Partisidir ve muhalefetleri Hristiyan Sosyal Birlik ve Hristiyan Demokrat Birliktir.

Almanya Cumhuriyetinin siyasi yapısı, %25,7’si Sosyal Demokrat Parti, %24,1’i Muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri, %14,8’i Yeşiller Partisi, %11,5’i Hür Demokrat Parti, %10,3’ü Almanya için Alternatif Partisi ve %4,9’u ise Sol Parti olarak dağılmaktadır.

Almanya Cumhuriyeti genelinde halkın sosyal demokrasi ideolojisine sahip olduğu görülmektedir. Sosyal demokrasi, evrensel değerlerle uyumlu Almanya vatandaşlarının, bireysel ve toplumsal gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen sosyal devlet veya bu yöndeki politika ve kapitalist ekonomi içinde ortaklaşa uyum düzeni oluşturmak düşüncesiyle iktidardaki siyasi parti ideolojidir.

Almanya’da en çok görülen politik akımlar; sosyal demokrasi, liberal sosyalizm, liberal muhafazakarlık ve muhafazakar demokrasidir.

Almanya’nın Yönetim Şekli Nedir?

Almanya Cumhuriyeti, parlamenter, federal ve temsili demokrasili bir cumhuriyettir. Almanya’nın mevcut politik sisteminin ve yönetim şeklinin temeli, 1949 yılında ilan edilen anayasa ile atılmıştır.

Almanya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Almanya’nın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’dir. Alman politikacı Frank Walter Steinmeier, 12 Şubat 2017 tarihindeki 1.253 üyenin katıldığı Federal Seçiciler Kurulu oylamasında 931 oyla seçildiği 19 Mart 2017 tarihinden beri Almanya’nın Cumhurbaşkanlığı görevini yapmaktadır.

Almanya Cumhurbaşkanı Maaşı Ne Kadardır?

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in aylık maaşı 20.161 Euro 88 Cent’tir.

Almanya’da Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir?

Almanya devletini uluslararası alanda temsil eden Cumhurbaşkanı, Federal Kongre tarafından 5 yıllık bir dönem için seçilmektedir.

Almanya Cumhurbaşkanı seçimi 19 Mart 2017 tarihinde gerçekleşip, Federal Cumhurbaşkanlığı görevine Frank Walter Steinmeier gelmiştir.

Almanya Başbakanı Kimdir?

8 Aralık 2021 tarihinden göreve başlayan Almanya yeni başbakanı, Olaf Scholz’dur. Olaf Scholz, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’den görevi devralmıştır.

Almanya’nın İlk Başbakanı Kimdir?

Almanya’nın ilk Başbakanı Otto Von Bismarck’tır. Alman İmparatorluğunun 1871 tarihinde kurulmasıyla Bismarck ilk Başbakan olmuştur.

Almanya Başbakanı Maaşı Ne Kadardır?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, aylık maaşı 27,307 Euro’dur ve Almanya Başbakanı yıllık 329,683 Euro kazanmaktadır.

Almanya’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Almanya halkının gözünde en fazla mevcut olan anayasal organ olan Alman Federal Meclisi, dört yılda bir oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmektedir. Almanya Federal Meclisi’nin Federal Şansölyeyi gizli oyla seçme gibi önemli görevleri vardır. Federal Meclis ile seçilen Başbakan, Almanya’da en yüksek makama sahip kişidir.

8 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan Olaf Scholz, Almanya’nın 9. Başbakanıdır. Almanya Başbakanı’nın yönergeleri, yani bağlayıcı geniş politika çizgilerini belirleme, federal bakanları ve aralarından bir şansölye yardımcısı seçme gibi önemli görevlere bulunmaktadır.

Almanya Siyasi Partileri Nelerdir?

Almanya’daki siyasi partilerin isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya Sosyal Demokrat Partisi
 • Almanya Hristiyan Demokrat Birliği
 • Bavyera’da Hristiyan Sosyal Birliği
 • İttifak 90 Yeşiller
 • Hür Demokrat Parti
 • Almanya için Alternatif Almanya
 • Sol
 • Güney Schleswig Seçmenler Derneği
 • Die PARTEI
 • Özgür Seçmenler
 • Ekolojik Demokrat Parti
 • Volt Almanya
 • Korsan Partisi
 • Almanya Aile Partisi
 • Liberal Muhafazakar Reformcular
 • Hayvan Refahi için Eylem Partisi
 • Alliance C, Almanya için Hristiyanlar
 • İnsan Hakları, Hayvan ve Doğa Koruma Birliği
 • Alman Demokratlar İttifakı
 • Arminus, Alman Halkı Derneği
 • Almanya Anarşist Pogo Partisi
 • Temel Gelir İttifakı
 • Bavyera Parti
 • Bergpartei, öl “ÜberPartei”
 • Sivil Haklar Hareketi Dayanışma
 • Alman Merkez Parti
 • Almanya Komünist Parti
 • Bewegung’da Hareket Halinde Demokrasi
 • Almanya Feminist Partisi
 • Bundan Böyle Referandum yoluyla demokrasi
 • Alman Komünist Parti
 • Alman Sosyal Birliği
 • Liberal Demokratlar, Sosyal Liberaller
 • Lusatian Alliance
 • Almanya Marksist, Leninist Partisi
 • Dikkatli Demokratlar
 • Mut
 • Almanya Ulusal Demokrat Partisi
 • Franconia Partei für Franken Partisi
 • Hümanistler Partisi
 • Akıl Partisi
 • İnsan Çevresi İnsanları Koruma
 • Sosyalist Eşitlik Partisi
 • Flizler
 • III. Yol
 • Cumhuriyetçiler
 • Doğru
 • Şehirliler. Bir HipHop Partisi
 • Menekşeler Menekşe
 • WİR 2020
 • V-Partei

Almanya’da 15 tane Avrupa parlamentosuna ve Federal Meclise bağlı parti, 36 tane küçük parti olmak üzere 51 tane siyasi parti bulunmaktadır.

Almanya’da Meclis Yapısı Nasıldır?

Alman Federal Meclisi, Alman halkı tarafından seçilmektedir ve ülkenin izlemesi gereken politikalar hakkında farklı görüşleri formül edip, tartışıp, önermek ile yükümlüdür. Federal Meclis tarafından yerine getirilen en önemli görevler, yasama süreci ve hükümetin çalışmalarının parlamento tarafından denetlenmesidir. Alman Federal Meclisi üyeleri ayrıca Almanya Federal Şansölyesi’nin seçilmesi, Federal Bütçe ve Federal Silahlı Kuvvetler kararlarını vermektedir.

Almanya Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Almanya Hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya Hükümeti, bakanları seçmektedir ve görevden alınması düşünülen bakanlar hakkında ilgili mercilere teklif vermektedir.
 • Almanya Hükümeti bakanlar kurulunun başkanlığını yapmaktadır.
 • Almanya Hükümeti, Almanya Anayasasının ve kanunlarının uygulanmasını sağlayan yönetmelik ve denetlemelerle görevlidir.
 • Almanya Hükümeti, Almanya bakanlarının görevlerini Almanya yasalarına uygun yerine getirmelerini sağlamaktadır.

Almanya’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Almanya’da ulusal seçimler 5 yılda; yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılmaktadır.

Almanya’da Kaç Bakanlık Vardır?

Almanya’da 14 tane bakanlık vardır

Almanya bakanlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya Dışişleri Bakanlığı
 • Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
 • Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
 • Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı
 • Almanya Aile İşleri, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı
 • Almanya Maliye Bakanlığı
 • Almanya Sağlık Bakanlığı
 • Almanya İçişleri Bakanlığı
 • Almanya Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
 • Almanya Çevre, Doğa Koruma, Bina ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
 • Almanya Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı
 • Almanya Savunma Bakanlığı
 • Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
 • Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı

Almanya Dışişleri Bakanı Kimdir?

Annalena Charlotte Alma Baerbock, 8 Aralık 2021 tarihinde Almanya Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamıştır.

Yeni Sışişleri bakanından önceki Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, yerine geldiği Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’dir.

Almanya İçişleri Bakanı Kimdir?

Almanya’nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 8 Aralık 2021 tarihinde ilk kadın İçişleri Bakanı olan Alman avukat ve politikacıdır.

Almanya Sağlık Bakanı Kimdir?

Almanya Sağlık Bakanı, Karl Wilhelm Lauterbach’dır. 8 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan Sağlık Bakanı Karl, doktor ve politikacıdır.

Almanya Maliye Bakanı Kimdir?

Almanya Maliye Bakanı, Bärbel Bas’dır. Almanya ekonomi bakanı Bärbel, Duisburg’lu bir Alman politikacıdır.

Almanya Eğitim Bakanı Kimdir?

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Annette Schavan’ın tarafından yürütülmektedir.

Almanya Savunma Bakanı Kimdir?

8 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan Almanya Savunma bakanı, Christine Lambrecht’tir.

Almanya Adalet Bakanı Kimdir?

Almanya Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı, Herta Däubler Gmelin’dir.

Almanya Çevre Bakanı Kimdir?

Almanya Çevre, Doğa Koruma, Bina ve Nükleer Güvenlik Bakanı, 8 Aralık 2021 tarihinde göreve gelen Steffi Lemke’dir.

Almanya’da Terör Olayları Var Mıdır?

Almanya’da terör olayı vardır. Almanya’da Weimar Cumhuriyeti ve Soğuk Savaş sırasında, aşırı sol, aşırı sağ Alman grupları ve yabancı terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen terör olayları yaşanmıştır.

Almanya’da her yıl terör olayı gerçekleşmektedir. 2021 yılına ait kayıt yoktur ancak 2020 yılında gerçekleşen 3 terör olayında 11 kişi ölüp 12 kişi yaralanmıştır.

Almanya Cumhuriyeti Resmi Web Sitesi Nedir?

Almanya Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi, https://www.bundesregierung.de/breg-en’dir.

Almanya Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

1949 yılında Batı Almanya’da oluşan Almanya Anayasası, 1990 yılında Almanya’nın birleşmesiyle tüm Almanya’da uygulanmaya başlanmıştır. Almanya Anayasasının ilkelerinin çoğu 1933 ile 1945 yılları arasındaki Ulusal Sosyalist diktatörlük sırasında gerçekleşen insan haklarının ihlallerinin ve Nazi Almanya’sı zamanında gerçekleşen zulmün bir daha tekrarlanmaması için ortaya çıkmıştır.

Almanya Anayasası, 146 maddeden oluşmaktadır ve Anayasanın en önemli ilk 19 maddesi, devlet karşısında ikamet durumda bağımsız olarak Almanya’daki herkesi kapsayan adaletsizlik ve şiddetten korumak için tasarlanmış insan haklarını içeren maddeleridir. Almanya Anayasasının sadece Almanya vatandaşlarını kapsayan Alman hakları olarak adlandırılan maddeleri bulunmaktadır.

1949 yılında oluşan anayasa ve aynı yılda resmî olarak kabul edilen milli Almanya bayrağı, ülkenin kimliğini belirleyen en önemli unsurlardandır.

Almanya Avrupa Birliği Üyesi Midir?

Evet, Almanya Avrupa Birliği üyesidir ve Avrupa Birliği’nin kurucu altı ülkesinden biridir.

Almanya Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Almanya’da 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan federal seçimlerden önce ülkenin 16 yıl boyunca genel siyasi görüşü liberal muhafazakarlık olan Almanya Hristiyan Demokrat Birliği’di. Almanya’da son seçimler itibariyle genel siyasi görüş, ideolojisi sosyal demokratlık olan Almanya Sosyal Demokrat Partisi olmuştur.

Almanya federal seçimlerin resmî sonuçlarına göre Sosyal Demokrat Parti %25,7 ile birinci, Muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri %24,1 ile ikinci olmuştur. Seçimlerde kalan yüzde oranları Yeşiller Partisi %14,8, Hür Demokrat Parti %11,5, Almanya için Alternatif partisi %10,3 ve Sol Parti ise %4,9 oy oranına almıştır.

Almanya Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Almanya ve Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin Almanya Federal Cumhuriyeti’yle süregelen uluslararası politikalarını ve üst düzey yöneticiler arasında yoğun ziyaretleri içermektedir. 1960 yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması ile Türkler, çalışmak amacıyla Almanya’ya yerleşmiştir ve Almanya’da 3 milyonunun üzerinde Türk vatandaşı yaşamaya başlamıştır. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında 36.8 milyar Euro’ya yükselmiştir.

Almanya Nüfus Politikası Nasıldır?

Almanya nüfus politikası nüfus hızını arttırmaya yöneliktir. Nüfus artış hızının düşük olması Almanya gibi gelişmiş ülkelerden genç nüfusun yani iş günün azalmasına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmaktadır.

Almanya’da çocuklu ailelere ekonomik yardım ve nitelikli iş göçü politikalarının gözetilmesi gibi Almanya nüfus politikası artırmaya yönelik eylemler benimsenmiştir.

Almanya Göç Politikası Nasıldır?

Almanya göç politikası kalifiye, yüksek nitelikli ve iyi eğitimli bireylerin Almanya’ya göçünün teşvik edilmesi, diğer taraftan ise vasıfsız işçi göçünün mümkün olduğunca dengelenmesi üzerine, Almanya Cumhuriyeti’nin ve halkının çıkarlarını gözetmek üzerine kuruldur.

Nürnberg İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Almanya mevcut ekonomik faaliyetlerine devam edebilmesi için yılda 400 bin göçmene ihtiyaç olduğunu hesaplamıştır bu nedenle 1 Mart 2021 tarihinde yeni Almanya göçmenlik yasası girmiştir.

Almanya Mülteci Politikası Nasıldır?

Almanya mülteci politikası, diğer Avrupa ülkelerine göre sözlü beyandan ziyade kanıtlanabilir belgelere dayanmaktadır. Savaştan, zulümden veya ötekileştirmeden dolayı ülkesinden ayrılan veya ayrılmak zorunda bırakılan kişiler Almanya’ya mülteci olarak geliş sebebini kanıtlayabildiği sürece göçmenlerin kabulü için Almanya adil bir yargı dağılımı ile karar vermektedir.

Günümüzde en çok göç alan Avrupa ülkesi Almanya iltica prosedürleri ve mülteci politikası insan haklarına uygun şekilde işleyen yönetime sahiptir ancak yeni Başbakan Olaf Scholz yönetime geldiği tarihten beri mülteci politikasında ilerlerleyici adımlar atmak istediğini ve “Modern bir göçmen ülkesinin hakkını veren göç ve entegrasyon politikasında yeni bir başlangıç ​​şekillendirmek istiyoruz” diyerek zulümden kaçan insanların yasal yollardan Almanya’ya gelmeleri için daha fazla fırsat yaratacaklarını belirtmiştir.

Almanya’nın Enerji Politikası Nasıldır?

Almanya’nın enerji politikası, enerjinin tutumlu kullanılmasını vurgulamakta ve Almanya hükümeti sürekli güneş, rüzgâr, biyokütle, su ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakların kullanımının artması konusunda çalışmalar yapmaktadır. 1970 tarihinden beri enerji kullanımından olumlu sonuçlar alan Almanya Cumhuriyeti, 2050 yılında tüm enerji tüketiminin yarısını alternatif enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflemektedir.

Günümüzde Almanya dünyanın dördüncü büyük nükleer enerji kullanan ülkesidir.

Almanya’nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Almanya’nın sağlık politikası, kamu sağlık sigortası ve özel sağlık sigortasının birleşiminden oluşan evrensel sağlık sistemine sahiptir. Alman kamu sağlık sistemi dayanışma ilkesine dayanmaktadır ve kamu sağlık sigortası tarafından sigortalı olan Almanlar, mali durumlarına bakılmaksızın aynı tıbbi bakımı almaktadır. Almanya’da sağlık hizmetleri vatandaşlarının brüt maaşlarında ödedikleri %14,2’lik vergi ile sağlanmaktadır. Alman sağlık sistemi ayakta tedavi, yatan hasta bakımı ve rehabilitasyon tesisleri olarak üç ana alana ayrılan sistemdir.

Sağlık politikası açısından Avrupa ülkeleri ile yakın benzerlikleri olan Almanya sağlık sistemi 1880 yıllarına dayanan dünyanın en eski sağlık sistemlerinden biridir.

Almanya Dış Politikası Nasıldır?

Almanya’nın dış politikası, Almanya halkının ve Cumhuriyeti’nin değerlerinin ve çıkarlarının gözetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Almanya Cumhuriyeti’nin dış politika görüşü Avrupa ve Atlantik ötesi ortaklık, barış politikası üzerine dayalı, ortak güvenlik ağı ve önleyici politika yaklaşımını taahhüt eden dış politika anlayışıdır.

Almanya Vize Politikası Nasıldır?

Almanya, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Almanya’ya girmek için vize talep ederken; hususi (yeşil) pasaport, hizmet (gri) pasaport ve diplomatik (siyah) pasaport sahiplerinin, 180 gün içerisinde 90 günlük bir sürede Almanya’ya vizesiz giriş yapabilmesine izin vermektedir.

Schengen ülkesi olan Almanya vize politikası kapsamında Almanya’ya seyahat edecek bordo pasaportu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, pasaportlarında önceden alınmış çoklu ve geçerliliği devam eden bir Schengen vizesi olması durumunda ayrıca Almanya vizesi alması gerekmemektedir.

Almanya’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

Hayır, Almanya’ya gitmek isteyen kişilerin siyasi görüşü Almanya vize başvurusu için kriter değildir. Almanya Konsolosluğu, Almanya vize başvurusunda bulunan kişilerin özel hayatı, düşünceleri ve siyasi görüşü hakkında araştırma yapmamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: