almanya politikası ve siyaset yapısı

Almanya'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Almanya’nın siyasi yapısı, federal demokrasi yönetim şekline dayanmaktadır. Almanya’da 16 eyalet bulunmaktadır. Almanya’da bulunan eyaletlerde yönetim hakkı, eyalet hükümetleri ve meclislerinin yetki alanına girmektedir. Almanya’nın genelinde geçerli olan yasalar ve ekonomi ile ilgili konular ise federal hükümetin ve meclisin yetki alanındadır.

Almanya’da iktidarda Hristiyan Demokrat Partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi ve Hristiyan Sosyal Birliği partisinin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti bulunmaktadır. Almanya Koalisyon hükümetinin içerisinde, Hristiyan Demokrat Parti’nin birinci parti konumundadır. Almanya için Alternatif Partisi, Hür Demokrat Partisi gibi partiler ise muhalefet partilerini oluşturmaktadır.

Almanya'da siyaset, uzun yıllar sosyalizm ve komünizm akımının etkisinde kalmıştır, bu nedenle Alman halkı uzun yıllar sosyalizmi ve komünizmi desteklemiştir ancak Sovyetler Birliği’nin yıkılması, Almanya’da demokrasi yanlılarının ağırlığını artırmıştır. Almanya halkının günümüzde çoğunlukla demokrasi yanlısı olduğunu söylemek mümkündür. Alman halkının siyasi görüşlerinde din etkili bir faktördür.

Almanya’da Şansölye Nasıl Seçilir?

Almanya’da Şansölye, mecliste yapılan oylama sonucunda seçilmektedir. Şansölye adaylarını, Almanya Cumhurbaşkanı genellikle meclis içerisindeki partilerin şansölye adaylarını göz önünde bulundurarak önermektedir. Alman milletvekilleri tarafından verilen oylarda, oy çoğunluğunu alan kişi Şansölye seçilmektedir. Günümüzde Almanya’nın Şansölyesi, Angela Merkel’dir. Angela Merkel, Almanya’nın 8. Şansölyesidir.

Şansölye, Almanya devletinin başbakanı konumundadır. Almanya Şansölyesi, bakanları atar, bakanlarının görevlerini tanımlar, hükümetin politikalarını belirler.

Angela Merkel Kimdir?

Angela Merkel, Almanya’nın 8. Şansölyesi yani başbakanıdır. Angela Merkel, Almanya’nın kuruluşundan beri göreve gelmiş olan ilk kadın Şansölyedir. Angela Merkel, 2000-2018 yılların arasında Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nin genel başkanlık görevini üstlenmiştir. 2018 yılında parti genel başkanlığı görevini bırakan Angela Merkel, 2021 yılında itibari ile Şansölyelik görevini de bırakacağını açıklamıştır.

Alman Federal Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Alman Federal Meclisinde bulunan partiler aşağıda verilmiştir.

 • Hristiyan Demokrat Birliği Partisi
 • Almanya Sosyal Demokrat Partisi
 • Hristiyan Sosyal Birliği Partisi
 • Almanya için Alternatif Partisi
 • Hür Demokratik Parti
 • Sol Parti
 • Birlik 90/Yeşiller Partisi

Alman siyasi yapısı içerisinde 7 adet Almanya siyasi partileri bulunmaktadır.

Almanya Meclis Yapısı Nasıldır?

Almanya’nın meclis yapısı federal meclis ve eyalet meclisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eyalet meclisleri her Alman eyaletinin kendi yönetimi, eğitim konuları ile ilgili kararlar alınmaktadır. Alman Federal mecliste ise ülke yönetimi ile ilgili yasalar ve ülke ekonomisi ile ilgili konular görüşülmektedir. Alman Federal meclis içerisinde her eyaletin temsilcileri bulunmaktadır ve eyaletlerinin çıkarlarını kollamaktadır.

Almanya Parlamentosu Görevi Nedir?

Almanya parlamentosunun görevi, yasaları çıkarmak, devletin ekonomik politikasını belirlemek, devlet bütçesini ayarlamaktır. Eğitim ile ilgili konular, Almanya parlamentosunun değil eyalet yönetimlerinin yetki alanına girmektedir.

Almanya parlamentosunda toplam 709 milletvekili bulunmaktadır. Almanya parlamentosuna girecek milletvekillerinin belirlenmesi için yapılan seçimler ilk seçimlerde 299 üye belirlenmektedir. Almanya parlamentosunda yapılan ikinci oylama, eyaletlerde ve mecliste partilerin adil ve orantılı bir şekilde temsil edilmesi içindir. Almanya politikası içerisindeki parlamentosundaki 709 koltuğun 598’i seçilen milletvekillerine 111 ise tazminat koltuklarına ayrılmıştır. Almanya parlamentosundaki tazminat koltukları, bir partinin eyaletteki tek üyeli seçimleri kazanması ile fazla koltuk sahibi olması durumunda adaletsizliğin önüne geçmek için diğer partilere verilmektedir.

Almanya Hükümeti Görevleri Nelerdir?

Almanya hükümetinin görevleri aşağıda verilmiştir.

 • Meclis tarafından çıkarılan yasaların uygulanmasını sağlayan yönetmelikler çıkarmak
 • Bakanlar Kurulunu denetlemek ve bakanların görevlerini Almanya yasalarına uygun yapmalarını sağlamak
 • Bakanları seçmek

Almanya’da 16 eyaletinde ayrı ayrı hükümetleri bulunmaktadır. Almanya eyalet hükümetleri, federal hükümet içerisinde kendi eyaletlerinin çıkarlarını savunmak için bulunmaktadır.

Almanya’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Almanya’da genel seçimler, 2021 yılından itibaren beş yılda bir yapılacaktır. Daha önceki yıllarda dört yılda bir yapılan Almanya genel seçimleri, mecliste alınan karar sonucunda değiştirilmiştir.

Almanya’da eyalet seçimleri ise 16 eyaletin yöneticileri seçilmektedir. Eyalet seçimleri, beş yılda bir yapılmaktadır. Ancak 16 eyaletin seçim zamanları aynı değildir. Eyalet seçimleri, her bir eyalet için farklı zamanlarda ancak beş yıl ara ile yapılmaktadır. Almanya eyaletlerinden yalnızca Bremen’de eyalet seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır.

Almanya’da yapılan bir diğer seçim ise belediye seçimleridir. Almanya’da yapılan belediye seçimlerinde, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçilmektedir.

Almanya Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Almanya halkının genel siyaset görüşü, liberal muhafazakar demokrasi yönündedir.

Almanya halkının büyük çoğunluğunun Hristiyan olması ve sağcı bir tutum sergilemesi dinin Almanya siyaseti içerisindeki önemini artırmaktadır. 2017 yılından itibaren, Almanya nüfusu içerisinde sağcı-ırkçı söylemler de görülmeye başlanmıştır.

Almanya’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Almanya’ya gitmek isteyenlerin, Almanya vizesi alırken siyasi görüşüne bakılmamaktadır.

Almanya vizesi almak isteyen kişilerin siyasi görüşleri, vize almak için önem taşımaz. Almanya Konsolosluğu, Almanya vizesi almak için başvuran kişilerin özel hayatı veya düşünceleri hakkında araştırma yapmamaktadır.

Almanya’da Kaç Bakanlık Vardır?

Almanya politikasında yürürlükte olan 15 bakanlık bulunmaktadır.

Almanya’da bulunan bakanlıklar aşağıda verilmiştir.

 • Şansölye yardımcısı Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı
 • Dışişleri Bakanı
 • İçişleri Bakanı
 • Adalet Bakanı
 • Maliye Bakanı
 • Ekonomi ve Teknoloji Bakanı
 • Gıda, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı
 • Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı
 • Sağlık Bakanı
 • Savunma Bakanı
 • Ulaştırma, Bayındırlık ve Kentsel Kalkınma Bakanı
 • Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı
 • Eğitim ve Araştırma Bakanı
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı
 • Özel Yetkiler Bakanı ve Şansölyelik Müsteşarı
Paylaş: