Kanada Vatandaşlık Şartları

Kanada Vatandaşlık Şartları ve Vatandaşlık Başvurusu

Kuzey Amerika’da bulunan Kanada Devleti, yüksek refah seviyesi ve ılımlı göçmen politikaları ile son yıllarda birçok T.C vatandaşının ilgi odağı olmuştur. Türkiye’den Kanada’ya göç edip Kanada vatandaşlık şartlarını karşılayan T.C vatandaşları da Kanada vatandaşlık başvurusu yapabilir.

Kanada vatandaşlığı için kişilerin başvuru yapabilecekleri ve yapamayacakları bazı durumlar bulunmaktadır. Kanada vatandaşlık başvurusu için ortak şart, kişinin soybağı ile vatandaşlık hakkı bulunmuyorsa, belirli bir süre boyunca yasal olarak Kanada oturum izni ile ülkede ikamet etmiş olmaktır.

Kanada Vatandaşlık Şartları

 • Kanada’da doğmuş olmak
 • Kanada Vatandaşlık Yasası’nda yapılan değişikliklere uygun profilde bulunmak
 • Anne veya babası Kanada vatandaşı olan kişiler
 • Kanada’ya göçmenlik programına dahil olarak Kanada’da belirli süre yaşamak
 • Kanada’da belirli bir süre oturum izni ile ikamet edenler
 • Bir Kanada vatandaşı ile evli olan kişiler
 • Kanada’ya sığınma talebinde bulunan bireyler

Yukarıdaki bazı koşullarda bireyler direkt olarak Kanada vatandaşı sayılmazlar ancak Kanada vatandaşlığı için başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Aşağıda Kanada vatandaşlık başvurusu yapma hakkına sahip olmayan kişilerin listesi de verilmiştir:

 • Kanada’da yabancı uyruklu diplomat bir ailenin çocuğu olarak doğan bireyler
 • Kanada vatandaşlığı daha önce iptal edilen bireyler
 • Kanada vatandaşlığı başvurusunda bulunup vazgeçen bireyler, Kanada vatandaşı olma hakkına sahip olmamaktadır.

Kanada Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Kanada Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Kanada’da doğan bireyler ve Kanada dışında doğmasına rağmen ebeveynlerinden en az biri Kanada vatandaşı olan bireyler direkt olarak vatandaşlık hakkına sahip olabilmektedir.

Ancak Kanada vatandaşı ile evli olan kişiler, ülkeye sığınma talebinde bulunarak yerleşen kişiler, Kanada’da belirli bir süre oturum izni ile ikamet eden kişiler ve göçmenlik programları çerçevesinde ülkeye giriş yapan bireylerin doğrudan kazanılmış vatandaşlık hakkı bulunmamaktadır.

Bu kişiler gerekli koşulları karşıladıktan sonra Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Kanada Hükümeti bu başvuruları değerlendirerek kişilerin vatandaşlığa uygunluklarını belirlemektedir. Kanada vatandaşlık başvurularında aşağıdaki kriterler değerlendirilmektedir:

 • Kanada’da oturum iznine sahip olmak
 • Kanada’da ikamet edilen süre
 • Gelir vergisi beyanı
 • Yabancı dil seviyesi (İngilizce ve Fransızca)
 • Başvuru sahibinin Kanada’yı ne kadar iyi tanıdığı
 • Kanun ihlalinde bulunup bulunulmadığı

Kanada oturum iznine sahip bireylerin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmeleri için toplamda 5 yıllık oturum iznine sahip olmaları ve bu 5 yıl içerisinde en az 3 yıl boyunca Kanada’da ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Kişiler Kanada’da oturum izni sahibi olarak kurallara uygun bir hayat yaşamış olmalılardır. Göçmenliğe veya oturum iznine aykırı davranışlar göstererek herhangi bir işlem geçirmemiş olmaları gerekmektedir.

Kanada vatandaşlık başvurularında Kanada’da geçirilen süre göz önünde bulundurulmaktadır. Bireylerin Kanada’da fiziksel olarak bulunmaları gereken belirli bir süre vardır. Kanada vatandaşlık başvuruları için Kanada’da bulunulması gereken süreler aşağıda verilmiştir:

 • Kanada vatandaşlığı başvurusunun imzalandığı tarihten önceki 5 yıl içinde en az 1095 gün ülkede ikamet etmiş olmak
 • Kanada vatandaşlığı başvurusunun imzalandığı tarihten önceki 5 yıl içinde, 3 takvim yılının her birinde en az 183 gün ülkede ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Hesaplama süresiz oturum iznine sahip olunan tarihten başlayarak hesap yapılmalıdır. Bu gereklilikler 18 yaş altındaki bireyler için bulunmamaktadır.

Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunacak bireylerin yaşlarına bakılmaksızın Kanada’da ikamet edilen son 5 yıl içinde en az 3 vergi yılında bireylerin kişisel vergi dosyalama sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Diğer Kanada Vatandaşlık Koşulları

Kanada vatandaşlık başvurularında değerlendirme aşamalarından biri de dil seviyesidir. Kanada Devleti’nin iki adet resmi dili bulunmaktadır. 14 ve 64 yaş arasındaki vatandaşlık başvurusunda bulunan bütün bireyler dil gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Kanada’dan vatandaşlık almak isteyen bireyler İngilizce veya Fransızca dillerini günlük hayatta konuşabilecek kadar biliyor olmalılardır.

Kanada vatandaşlık başvurularının değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinin Kanada hakkındaki bilgileri de sınanmaktadır. Kişiler Kanada’nın değerleri, tarihi, kültürü, yasaları, vatandaşlık hakları ve sorumlulukları gibi çeşitli bilgiler üzerinden bir vatandaşlık sınavına tabi tutulmaktadır.

Kanada vatandaşlık sınavları tercihe göre İngilizce veya Fransızca yapılmaktadır. Genellikle yazılı yapılan sınav bazı durumlarda bir görevli eşliğinde sözlü mülakat şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir.

14-64 yaş arasında vatandaşlık başvurusunda bulunan her bireyin bu sınava girme zorunluluğu bulunmaktadır. Kişilerin Kanada vatandaşlık sınavına yalnızca 2 defa girme hakları bulunmaktadır. Sınava 2. kez girmelerine rağmen geçemeyen başvuru sahiplerinin 3. defa girmeleri pek mümkün olmamaktadır. Ancak istisnai durumlarda bir vatandaşlık görevlisi ile görüşme sağlanarak ikna edildiği taktirde 3. Giriş hakkı da bireylere tanınabilmektedir.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda aşağıdaki koşullarda olan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunamazlar.

 • Kanada dışında alınan bir cezanın çekiliyor olması
 • Kanada’da şartlı tahliye hizmetinde bulunulması
 • Yargılaması devam eden ya da temyiz aşamasındaki bir davada bir suçu Kanada’da veya Kanada dışında işlemekle suçlanmak
 • Kanada vatandaşlığı için başvurmadan 4 yıl öncesine kadar bir mahkumiyet alınması

Kanada Vatandaşlık Başvurusu

Kanada vatandaşlık başvurusu gerçekleştirmek isteyen bireyler, Kanada Hükümetinin sitesine online olarak giriş yapmalı ve hangi tür vatandaşlık başvurusu yapıldığına yönelik talep edilen tüm bilgiler online başvuru esnasında belirtilmelidir.

Online başvurunun ardından bireyler 630 CAD olan vatandaşlık başvuru ücretini yine online sistem üzerinden ödemelidirler. Bu 630 CAD’ın 530’u işlem ücreti iken 100 CAD’ı vatandaşlık ücreti olarak alınmaktadır. 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için bu miktar 100 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

Online vatandaşlık başvurusunun gerçekleştirilmesinin ardından bireylerin vatandaşlık başvuru formunu doldurarak talep edilen belgeler ile istenilen vatandaşlık birimine göndermeleri gerekmektedir.

Vatandaşlık başvurusu esnasında Kanada’da ikamet edilen en az 3 yıllık süreçte kişilerin vergilerini düzenli olarak ödediklerinin kanıtlarını da sunmaları gerekmektedir. Online başvurunun ve gerekli belgelerin Kanada Vatandaşlık Bürosuna gönderilmesinin ardından başvurunun değerlendirmeye alınması ile kişilere bir AOR (Acknowledgement of Receipt) belgesi gönderilir. Bu belge vatandaşlık başvurusunun değerlendirme sürecine girdiğini belirtmektedir.

Bu aşamadan sonra değerlendirme süreci olumlu geçen bireyler 4-8 hafta sonra bir vatandaşlık testine girmektedir. Bu vatandaşlık testinde kişilere Kanada yasalarını, vatandaşlık haklarını, tarihini, kültürünü, sembollerini bilip bilmediklerine dair sorular sorulmaktadır. 18-64 yaş arasında bulunan bireyler vatandaşlık başvurularında bu teste girmek zorundadır.

Kişiler vatandaşlık testine girmeden önce AOR belgesini, dil seviyesi belgelerini, kimlik, pasaport, ikamet bilgileri, ikamet süresi gibi gerekli belgeleri hazırlamalılardır. BU belgeler İngilizce ya da Fransızca olarak hazırlanmalıdır. Bütün bu aşamaları tamamlayarak sözlü mülakatı da olumlu bir şekilde atlatan bireyler Kanada vatandaşlık yemini ederek Kanada vatandaşlığı elde etmektedir.

Aile Başvuruları için Kanada Vatandaşlığı

Kanada vatandaşlık başvurusu bireysel değil aile olarak yapılıyor ise her birey adına bütün vatandaşlık belgelerinin tek zarfta hazırlanması da mümkündür.

Başvuru belgeleri arasında talep edilen ana evrakların yanında geçim kaynaklarının bilgileri ve banka hesap bilgileri de bulunmalıdır. Bireylerin Kanada dil testlerinden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Kanada Vatandaşlık Alma Süreci ve Vatandaşlık Testi Kanada vatandaşlık alma aşamalarından biri de Kanada vatandaşlık testi olarak bilinmektedir. Kanada Hükümeti bu şekilde Kanada’nın kültürü, tarihi, sembolleri, yasaları, kuralları, vatandaşlık hakları gibi her ülke vatandaşının kendi ülkesi ile alakalı bilmesi gereken bilgileri sorgulamaktadır.

Bu test; tarih, coğrafya, hukuk bilgisi, ekonomi bilgisi gibi çeşitli konuları bünyesinde barındıran 20 soruluk yazılı bir test olarak bilinmektedir. 20 soru üzerinden en az 15 soruyu doğru cevaplayan bireylerin testi başarılı kabul edilir.

Başvuru sahipleri tercihlerine göre İngilizce ya da Fransızca olarak sınava girebilir. Kanada’nın resmi hükümet sitesi içerisinde kişilerin bu teste nasıl çalışmaları gerektiğine dair bilgiler bulunmaktadır. 20 soru üzerinden 15 soruyu doğru yanıtlayamayan bireylere sınava 2. Defa girme hakkı verilmektedir. Başvuru sahipleri 2. Test üzerinden de başarılı olamazlarsa yapılacak olan diğer testin inisiyatifi vatandaşlık bürosundaki görevlilere bağlı olmaktadır.

Kişiler gerekli beyanlarda bulunarak görevlileri ikna ettikleri taktirde son bir kez daha vatandaşlık sınavına giriş hakkı elde edebilmektedirler. Kanada yaşantısını sıkıntıya sokma potansiyeline sahip bireyler Kanada Hükümeti tarafından sıcak karşılanmamaktadır.

Kanada Vatandaşlığı Almak için Ne Kadar Para Gerekir

Kanada Vatandaşlığı Almak için Ne Kadar Para Gerekir?

Kanada, yatırım yolu ile farklı ülkelerden bireylere vatandaşlık hakkı sağlamaktadır. Yatırım yolu ile Kanada göçmenlik başvurusunda bulunarak Kanada’ya en az 400.000 CAD yatırım yapan kişiler Kanada süresiz oturum iznine sahip olmaktadır.

Bu oturum izni ile Kanada’da en az 3 yıl ikamet eden kişilere vatandaşlık başvurusu hakkı tanınmaktadır. Bireyler bu yol ile direkt olarak vatandaşlık elde edememektedir. Başvurunun ardından tüm koşulları karşılayan ve şartları yerinde getiren kişiler Kanada vatandaşlığına sahip olabilmektedir. Para ile kanada vatandaşlığı gerekli koşullar sağlandığında kazanılabilmektedir.

Vizem.net Kanada’da yatırım danışmanlığı veren ve Türkiye ve Kanada’da ofisi bulunan Türkiye’deki tek akredite acentedir.

Evlilik Yolu ile Kanada’da Vatandaşlık Alma

Kanada vatandaşı ile evlenerek doğrudan vatandaşlık hakkı elde edilememektedir. Kanada vatandaşı olan eş, Türkiye’deki eşin sponsoru olarak bir Kanada vize türü ile oturum izni almasını ve ülkeye yerleşmesini sağlamaktadır. Bu süreçte 3 yıllık bir zaman dilimi için sponsor olan eş partnerinin bu süre boyunca tüm masraflarını karşılayabileceğini kanıtlamak zorundadır.

Evlilik yoluyla Kanada’da vatandaşlık alma şartlarından biri de öncelikle vize başvurusu ile aile birleşimi gerçekleştirecek bireylerin her ikisinin de 18 yaşından büyük olmasıdır. Ayrıca bu süreçte her türlü belge ile Kanada Hükümeti’ni evliliğin gerçek olduğuna inandırmak gerekmektedir.

Karar merciindeki görevliler yapılan mülakatta evliliğin sahte olup olmadığını denetlerler. Bu sebeple başvuru sahiplerinin yalan ya da yanlış evrak beyanından ya da para karşılığı yapılacak sahte evliliklerden kaçınmaları gerekmektedir. Aksi taktirde Kanada vatandaşlık başvurusu reddedilmekte, bireylere dava açılabilmekte ve ülkeye girişleri 5 yıllık bir süre boyunca yasaklanabilmektedir.

Kanada vizesi ile aile birleşimini gerçekleştiren bireylerden sponsor olan eş, 3 yıl içerisinde evlilik son bulsa dahi partnerinin masraflarını karşılamak zorundadır. Evlilik yoluyla Kanada vatandaşlık başvurusunun sonuçlanması 1 yıla yakın sürmektedir.

Eğitim Yoluyla Kanada Vatandaşlığı

Bireyler Kanada’da üniversite eğitimi alarak lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin sonunda çalışma iznine ve ülkede ikamet etme iznine sahip olabilmek adına göçmenlik başvurusunda bulunmalıdırlar. Kanada göçmenlik başvuruları online sistem olan Express Entry sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu sistem üzerinde kişilerin eğitim durumları, yaş kriterleri, İngilizce ve Fransızca dil seviyeleri, Kanada’ya uyumlulukları gibi pek çok kriter incelenmektedir. Kanada’da bir lisans eğitimi almış bireyler göçmenlik konusunda oldukça avantajlıdır. Aşağıda Kanada’ya eğitim sonrasında göçmenlik başvurusunda bulunma şartları verilmiştir:

 • Göçmenlik başvurusunda bulunmadan önceki yıllarda yarı zamanlı veya tam zamanlı bir işte çalışmış olmak
 • Kanada’da yaşam tecrübesi kazanmış olmak -İngilizce veya Fransızca dillerinde yeterliliği kanıtlamak. Kişiler dil seviyelerini kanıtlamak adına Kanada resmi dil sınavı olan CLB sınavlarında İngilizce ya da Fransızca dillerinden en az birinden 7 puana ulaşmalılardır. İkinci dil yeterliliği için ise en az 5 puan alınması gerekmektedir.
 • Quebec eyaleti dışında yaşamayı planlamak. Quebec eyaleti bölgede çalışacak bireyleri kendi kriterlerine göre seçmektedir. Burada ikamet etmek ve çalışmak isteyen bireyler bölgeye özel başvuru oluşturmalıdır.

Kişiler göçmenlik başvurularını yaptıktan sonra onay aldıkları taktirde oturum izinlerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde en az 3 yıllık bir süreyi Kanada’da geçirmiş olmalılardır. Kanada Hükümetinin belirlediği göçmenlik kuralları çerçevesinde bu süreyi geçiren ve herhangi bir olumsuz durum yaşamayan bireyler Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Kanada’da Doğum ile Vatandaşlık

Kanada, kendi topraklarında doğan bireylere vatandaşlık hakkı tanıyan gelişmiş bir ülkedir. Kanada sınırları içerisinde doğan bebekler direkt olarak Kanada vatandaşı sayılmaktadır.

Ayrıca Kanada’da doğan birey 18 yaşına geldikten sonra ebeveynlerine sponsor olarak vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı sağlayabilmektedir. Kanada topraklarında doğan bireyler ülkede sınırsız ikamet etme ve çalışma hakkına sahiptirler. Kişiler eğitim, sağlık gibi devlet hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmekte ve sosyal yardımlara başvuru yapabilmektedir.

Bir Kanada vizesi ile (Kanada Transit vizesi Hariç) ülkeye giriş yapılarak hastanede gerçekleştirilen doğumun ardından dünyaya gelen çocuk direkt olarak bir Kanada vatandaşı kabul edilmektedir.

Vizem.net vize işlemlerinden başlayarak Kanada’da doğum ile ilgili tüm başvuru süreci için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kanada Vatandaşlık Hakları

Kanada yüksek refah seviyesi, gelişmiş ekonomisi ve eğitim, sağlık hizmetleri ile her yıl yaşanılabilir ülke sıralamasında en üstlerde yar almaktadır. Kanada vatandaşlığının kişilere sağladığı pek çok hak ve avantaj bulunmaktadır. Aşağıda Kanada vatandaşlık hakları listelenmiştir:

 • Kanada’da sınırsız ikamet etme ve çalışma hakkı
 • Ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri hakkı
 • Yardım fonlarına başvurma hakkı
 • Kişi başı milli gelir 50.000 CAD
 • Oy kullanma hakkı
 • Mülk edinme hakkı
 • Kanada pasaportu ile Dünya üzerinde 158 ülkeye vizesiz seyahat etme hakkı

Kanada Vatandaşlık Şartları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümü Kanada vatandaşlık şartları hakkında Vizem.net bünyesine iletilen sorulardan derlenmiştir. Daha bilgi almak için 0850 241 1868

Kanada Vatandaşlığı Kaç Yılda Alınır?

Kanada’ya göçmen statüsünde giriş yapmış kişilerin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmeleri için oturum iznine sahip olarak 5 yıl içerisinde en az 3 yıl fiili olarak Kanada’da yaşamak gerekmektedir.

Başvuru sahipleri 3 yıl Kanada’da ikamet etmelerinin ardından Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahip olmaktadırlar.

Kanada Doğumla Vatandaşlık Veriyor Mu?

Kanada doğum ile vatandaşlık veren nadir ülkelerden biridir. Kanada yasalarına göre Kanada topraklarında doğan her bebek direkt olarak Kanada vatandaşı olmaktadır.

Yani kişiler doğum yolu ile çocuklarının Kanada vatandaşı olmasını sağlayabilmektedir. Ancak bu durumda ebeveynlere vatandaşlık verilmesi söz konusu değildir. Kanada’da dünyaya gelen birey 18 yaşını geçtikten sonra aile üyelerine en az 3 yıl sponsor olarak Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunmalarını sağlayabilmektedir.

Kanada Vatandaşlığı Ne Kadar?

Kanada yatırım yolu ile bireylere vatandaşlık hakkı sağlayan ülkelerden biridir. Kanada paralı vatandaşlık hakkı için kişilerin en az 800.000 CAD birikime sahip olduklarını göstermeleri gerekmektedir.

Başvuru sahipleri Kanada’da en az 400.000 CAD değerinde yatırım yaparak sınırsız oturum izni almaya hak kazanırlar. Bu oturum izni ile 5 yıl içerisinde en az 3 yıl Kanada’da ikamet eden bireyler vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahip olmaktadırlar.

Bu yatırım bireylere vatandaşlık garantisi vermemektedir. Kişiler Kanada Hükümeti’nin belirlediği göçmenlik kuralları kapsamında ikamet sürelerini doldurmalı ve bütün vatandaşlık şartlarını yerine getirmelidir. Aksi taktirde vatandaşlık başvurusu ret kararı ile sonuçlanabilir.

Kanada Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada vatandaşlık başvurusu Kanada Hükümeti’nin sitemine online olarak başvuru yaparak başlatılmaktadır. Ardından kişiler talep edilen gerekli belgeleri göçmen kabul ofisine iletir. Belgelerin değerlendirmeye alınmasının ardından 4-8 haftalık bir süreç içerisinde kişiler vatandaşlık testi için çağrılmaktadır.

Bireylere Kanada’nın tarihi, kültürü, yasaları, vatandaşlık hakları gibi bilgileri içeren 20 soruluk bir test uygulanır. Bu test üzerinden en az 15 soruyu doğru yapan bireyler sözlü mülakat aşamasına geçirilmektedir. Sözlü mülakatı da başarıyla tamamlayan kişilere Kanada vatandaşlık yemini düzenlenir ve vatandaşlık verilir.

Vizem.net Türkiye ve Kanada ofisleri ile Kanada vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kanada Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Kanada vatandaşlık ücreti 630 CAD olarak belirlenmiştir. Bu miktarın 530 CAD’ı işlem ücreti olarak talep edilirken 100 CAD vatandaşlık ücreti olarak ödenmektedir.

Kanada Vatandaşlığı Avantajları Nelerdir?

Kanada vatandaşlığı kişilere Kanada’da sınırsız ikamet etme, çalışma, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımaktadır.

Kanada vatandaşları Dünya üzerinde 158 ülkeye vizesiz giriş çıkış yapma ve seyahat etme özgürlüğüne sahiptir. Kanada vatandaşlarının kişi başı milli gelirleri ortalama 50.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu Başvurulara Ne Kadar Sürede Yanıt Verir?

Kanada vatandaşlık ve göçmenlik bürosu vatandaşlık başvurularının değerlendirmeye alınması ile kişilere bir AOR belgesi göndermektedir. Bu belge ile başvuru sahiplerine başvurularının değerlendirmeye alındığı bilgilendirilmektedir. Bu belgenin iletilmesinin ardından 4-8 haftalık bir süre içerisinde kişiler vatandaşlık testi için çağrılmaktadır.

Kanada Evlilik ile Vatandaşlık Veriyor Mu?

Bir Kanada vatandaşı ile evli olmak kişilere direkt olarak vatandaşlık sağlamamaktadır. Ancak Kanada vatandaşı ile evlilik bağı bulunan bireylerin gerekli şartları karşılamaları ile vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları vardır.

Kişiler evlilik yoluyla ülkeye giriş yaparak oturum izni almalılardır. Oturum izninin elde edilmesinin ardından en az 3 yıl süreyle Kanada’da ikamet eden partnerler Kanada vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahip olmaktadır.

Kanada Öğrenci için Vatandaşlık Veriyor Mu?

Kanada’da eğitim görmek amacıyla giriş yapan bireylere vatandaşlık hakkı tanımamaktadır. Ancak üniversite eğitimlerini tamamlayan bireyler göçmenlik başvurusunda bulunma hakkına sahip olmaktadır.

Kanada göçmenlik programları için gerekli koşulları sağlayan kişilere göçmenlik kapsamında bir oturum izni verilmektedir. Kişiler bu oturum izni ile ülkede en az 3 yıl ikamet ederek Kanada vatandaşlık başvuru yapma hakkına sahip olmaktadır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: